Be “tax savvy” with your investments
September 2, 2015
Jou bates en die beskerming van die belange van jou naasbestaandes
October 29, 2015

Wees “belastingslim” met jou beleggings

A1

Afgesien van belastingvrye spaarplanne en uittree-annuïteitsfondse is daar verskeie ander instrumente waarin beleggers kan belê (oftewel “spaar”). Effektetrusts en genoteerde aandele wat verhandel op ‘n effektebeurs is enkele voorbeelde hiervan. Waar spaargeld belê word met ‘n langtermyn beleggingshorison, bestaan daar normaalweg beduidende groeipotensiaal in die waarde van die beleggings en gevolglik moet daar met twee tipes belasting rekening gehou word, nl. kapitaalwinsbelasting (KWB) en boedelbelasting (BB). KWB is betaalbaar wanneer ‘n belegging teen ‘n wins van die hand gesit word, terwyl BB betaalbaar is op die waarde van bates wat deur ‘n individu besit word met afsterwe.

Hier volg twee wenke om jou beleggings “belastingslim”  te bestuur:

  1. Oorweeg die oprigting van ‘n trust 

Die oordrag van groeibates na ‘n trust kan uiters voordelig wees uit ‘n boedel- en belastingbeplanningsoogpunt.

  • Indien jy te sterwe kom, word daar nie geag dat daar oor die groeibates beskik word nie, aangesien dit deel van die trustbates vorm. Dit beteken dat verdere groei in die waarde van die beleggings in die trust vestig en dat KWB dus eers betaalbaar sal wees wanneer die trust die bates van die hand sit en nie met jou afsterwe nie.
  • Aangesien verdere groei in die markwaarde van die beleggings in die trust vestig, sal dit ook nie tot die belasbare waarde van jou boedel bydra nie.
  • Verdere bates, beperk tot R100 000 per jaar, kan belastingvry aan jou trust geskenk word.
  • Indien die trustbates egter wel in die toekoms deur die trust verkoop word, kan die kapitaalwinste aan die begunstigdes van die trust uitgekeer word, volgens huidige wetgewing. Alle begunstigdes wat dus voordeel trek uit die uitkering van die kapitaalwinste sal in die KWB-aanspreeklikheid deel.
  • Uit ‘n risikobestuursoogpunt kan die oordrag van bates na ‘n trust beskerming bied vir jou bates teen die eise van krediteure en ander skuldeisers.

Hoe vroeër hierdie herstrukturering plaasvind, hoe beter. Alhoewel alle kapitaalwinste bo R30 000 onderhewig sal wees aan KWB met oordrag van die groeibates aan die trust, is dit ‘n klein prys om te betaal vergeleke met die eksponensiële hoër toekomstige belastingaanspreeklikhede waarvoor die boedel noodwendig verantwoordelik sal wees met afsterwe.

  1. Koop jou woonhuis in jou eie naam
  • Kapitaalwinste tot ‘n maksimum van R2 miljoen word vrygestel van KWB wanneer ‘n individu oor sy primêre woning beskik.
  • Hou egter in gedagte dat die markwaarde van hierdie eiendom bydra tot die belasbare waarde van jou boedel.

Dis belangrik dat bostaande inligting nie in isolasie oorweeg moet word nie. Dit behoort egter  oorweging te geniet as deel van ‘n oorhoofse en volledige boedelbeplanningstrategie.

Kontak gerus u verantwoordelike direkteur, of vir Danie van Zyl by danie@asl.co.za of 021 840 1600 indien u verdere inligting in hierdie verband benodig.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X