Why value my business?
February 13, 2014
Provisional tax
February 13, 2014

Waarom my besigheid waardeer?

ASL_4Besigheidwaardasie is ‘n area in die rekeningkunde wat toenemend aandag geniet in die klein- tot mediumbesigheidsektor.

Groter kompetisie vir markaandeel, wat kan lei tot potensiële samesmeltings en oornames, strenger wetgewing met betrekking tot BBBEE  asook ‘n groter fokus op opvolgbeplanning en versekeringsbestuur, is maar net enkele redes hiervoor.

Die waardasieproses geskied hoofsaaklik op een van twee maniere, naamlik op grond van bates of op grond van verdienste. Die waardasiemetode sal afhang van die doel waarvoor die waardasie gedoen word en die verdere aanwending daarvan.

Die meer algemene van die twee benaderings is verdienste, waarbinne ‘n paar filosofieë vervat word.  Aangesien verdienste grootliks met toekomstige gebeure verband hou word besigheidswaardasie op hierdie grondslag as ‘n kuns beskryf en val dit buite die streng maatreëls wat algemene rekeningkunde kenmerk. Dit skep nietemin die geleentheid vir die toevoeging van groot waarde met betrekking tot besigheidsontwikkeling en -intelligensie en kan die bron wees van veel insig in die vooruitsigte van ‘n onderneming.

Indien u dus oorweeg om u besigheid te laat waardeer, of dit nou in reaksie is op gebeure wat in u besigheidskonteks ‘n invloed mag hê, met die oog op toekomsbeplanning, of bloot net om meer insig in u besigheid te verkry, nooi ons u vriendelik uit om met die verantwoordelike direkteur, of met Malan Botha (malan@asl.co.za) ‘n afspraak te maak sodat ons u spesifieke situasie, asook die rol wat ons moontlik kan speel in die uitbou van u onderneming, kan bespreek.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.