Het ek koop- en verkoop versekering nodig?
September 29, 2017
Why valuate your business?
September 29, 2017

Waarom jou besigheid waardeer?

Meeste besigheidseienaars het ’n vae idee van wat hulle besigheid werd is, maar dit is gewoonlik ’n raaiskoot, wat op die duur baie nadelig kan wees.

’n Behoorlike waardasie, uitgevoer deur ’n opgeleide en onafhanklike kundige, het groot waarde in ’n verskeidenheid van situasies, onder andere die volgende:

  1. Opvolgbeplanning en risikobestuur

Gesoute besigheidseienaars tref meestal reëlings om by ’n gebeurtenis soos hulle afsterwe of ongeskiktheid, hul aandele aan oorblywende vennote of aandeelhouers te verkoop.

In die geval van sterfte of ongeskiktheid, kan lewensversekering uitgeneem word om die nodige kontant te verskaf om die transaksie te finansier*.

Dit is dus belangrik om voldoende lewensversekering vir hierdie doel te hê, en hierin speel ‘n behoorlike waardasie ’n rol.

  1. Aftreebeplanning

Om ’n besigheidseienaar te wees, is ’n vervullende en verrykende loopbaankeuse. Dit is egter so dat ’n enkele besigheid in baie omstandighede die primêre voorsiener is van die finansiële middele om eendag kommervry te kan aftree. Dit is dus van kritieke belang dat daar realisties gekyk word na die groei en verwagte waarde van hierdie bate by aftrede.

  1. Identifisering van waarde- of besigheidsdrywers

Die 80/20 Pareto-beginsel is ook baie relevant in die waardasie van besighede. As jy jou besigheid laat waardeer, moet jy seker maak dat jy hierdie drywers, wat met klein veranderinge dalk ’n groot verbetering in die langtermyngroei en -waarde van jou besigheid kan meebring, identifiseer.

Niemand wil in ’n situasie beland waar hulle besigheid nie aan verwagtinge voldoen nie, hetsy by verkoop, aftrede of afsterwe. ’n Besigheidswaardasie, wat ’n behoorlike terugvoerdokument insluit, is dalk die begin van ’n opwindende, nuwe tydvak in jou besigheid, waar jy bemagtig is om die maksimum potensiaal van die besigheid, te ontgin.

Vir meer inligting oor besigheidswaardasies, kontak gerus vir Malan Botha by malan@asl.co.za.

*Sien ook ons artikel oor koop- en verkoopversekering.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X