Preface
November 7, 2013
Movember
November 7, 2013

Voorwoord

ASL_November nuus

Vir Aucamp Scholtz Lubbe was dit nog altyd ‘n uitgemaakte saak dat ons dienste en die wyse waarop ons met die lewering van hierdie dienste te werk gaan, in pas moet bly met die behoeftes van ons kliënte.

Hiervoor is terugvoer van ons kliënte oor hul ervaring van ons diens en die verwagtinge wat hulle koester, van die uiterste belang. Gebruik dus die geleentheid wat u gebied word om, wanneer u ons faktuur ontvang, die diens wat aan u gelewer is te evalueer. Moet ook nie huiwer om ons te enige ander tyd te laat weet waarmee u tevrede of ontevrede is, of om voorstelle te maak oor wat ons na u mening behoort te doen om ons dienslewering te verbeter nie.

Ons is ons kliënte dankbaar vir die eerlike terugvoer oor ons dienslewering en hul dienservaring wat ons deurlopend ontvang. Dit is vir ons waardevol en telkens iets waaraan aandag geskenk of op voortgebou kan word. Derhalwe beoog ons om vroeg in 2014 weer ‘n uitgebreide opname onder kliënte te doen sodat ons op ‘n meer omvattende en gestruktureerde wyse insette van u kant kan kry.

Dit sal ons in staat stel om ons dienslewering, waar dit nodig en sinvol blyk te wees, meer planmatig te verfyn en aan te pas sodat ons die hoogste moontlike mate van kliëntetevredenheid en -gemoedsrus kan bly verseker.

Ons sien uit na u hartlike samewerking met hierdie opname en verskaf later meer inligting.

ASL_November nuus2Vriendelike groete
Pieter, Arnold en Christa

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X