Your company and its Memorandum of Incorporation (MOI) as required by the Companies Act no. 71, 2008
October 15, 2012
Preface – December 2012
December 6, 2012

Voorwoord – Desember 2012

direkteureDie jaar 2012 is amper iets van die verlede en onwillekeurig kyk mens terug op wat alles in hierdie twaalf maande in jou persoonlike lewe, in jou werksomgewing en op ander terreine plaasgevind het.

Wat Aucamp Scholtz Lubbe betref kan ons getuig van ‘n jaar wat uitdagings en geleenthede vir groei en dienslewering gebied het wat met albei hande aangegryp is maar ‘n jaar wat, onvermydelik, ook teleurstellings aan ons opgedwing het.

Ons is dankbaar dat nuwe kliënte by ons aangesluit het en glo dat dit veel te make het met ons uitstekende reputasie vir diensgehalte wat oor die jare met kundigheid en toewyding opgebou is. Daarenteen het ons ook sommige kliënte verloor, wat meerendeels te wyte was aan die stram ekonomiese omstandighede wat tans nie net ons land nie maar lande wêreldwyd teister.

Soos dit in enige werksituasie gaan het van ons personeel ons diens weens verskillende persoonlike oorwegings verlaat en het nuwe bloed weer by ons aangesluit. Elders in die nuusbrief verskyn besonderhede oor hierdie veranderinge. Ons bly trots op die topgehalte personeel in ons diens en vir die samehorigheid en samewerking en, ja, ook die uitbundige deelname aan sosiale geleenthede, wat die positiewe gees onder ons personeel kenmerk.

Ons is baie dank verskuldig aan ons kliënte, beroepskollegas en sakevriende, sonder wie se besigheid en ondersteuning ons uiteraard nie kan groei en voortbestaan nie. Hartlike dank aan elkeen van u vir u voortgesette ondersteuning en samewerking en vir positiewe getuienis wat steeds nuwe kliënte na ons firma lok. Ons sien saam met u almal uit na die uitdagings en geleenthede wat 2013 gaan bring en wens u voorspoed toe!

Die jaar word op ‘n besonderse hoë noot afgesluit met die Helderberg Afrikaanse Sakekamer se toekenning van Professionele Sakeonderneming van die Jaar aan Aucamp Scholtz Lubbe.

Ons wens u en u geliefdes ‘n baie geseënde Kersgety toe. Indien u bevoorrreg is om vakansie te neem glo ons dat dit welverdiend is en dat u dit baie sal geniet.

Vriendelike groete

Pieter Aucamp, Arnold Scholtz, Boet Lubbe en Christa Swart