Why valuate your business?
September 29, 2017
Understand the value drivers in your business
November 2, 2017

Verstaan die waardedrywers in u besigheid

In waardasie, word die waarde van ’n winsgewende besigheid bepaal deur die vermoë om toekomstige kontantvloei te genereer. Aangesien die toekoms daagliks beïnvloed word deur die besluite wat ons neem, is dit belangrik om die waardedrywers in u besigheid te verstaan, om sodoende in staat te wees om u daaglikse sakebesluite aan te pas volgens die toekomstige sukses van u besigheid.

Hier is twee wenke oor hoe om wins en groei te bestuur – twee primêre waardedrywers in baie besighede:

  1. Beskerm u marges

Marges, soos die bruto winsmarge en die bedryfswinsmarge, kan baie insig in u besigheid bied.

Prestasie in hierdie twee marges kan ’n kritieke suksesfaktor vir baie besighede wees. Dit kan ook as ’n barometer dien, om areas uit te lig, wat verbeter kan wees. Dit is dus altyd ’n goeie idee om hierdie marges te meet, te monitor en te bestuur. Sodoende behoort u probleemareas vinnig te kan identifiseer, en word u in staat gestel om vinnige aksie te neem, waar en wanneer dit nodig is.

  1. Beplan vir groei

Vir baie besighede, is groei een van die primêre doelwitte.

Die rede hiervoor is voor die hand liggend, en as ’n sake-eienaar, ken ’n mens die gevare van stagnering in ’n mededingende omgewing. Alhoewel groei dus ’n goeie ding kan wees, kan dit ook groot druk op kontantvloei plaas, en ’n reputasie- en operasionele risiko veroorsaak, waar groei nie in lyn gebring word met kapasiteit en dienslewer nie. Wanneer u ’n groeifase betree, is dit belangrik om te onthou om u kapitaalbegrotings, kontantvloeiprojeksies en bedryfskapasiteit-vermoëns met u groeistrategie te belyn, voordat u dit aangaan.

Indien u belangstel in ‘n verdere bespreking, met betrekking tot die waardedrywers wat spesifiek tot u besigheid is, word u genooi om ’n afspraak te maak met u verhoudingsdirekteur, of met Malan Botha by malan@asl.co.za.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X