From the directors – July 2012
July 11, 2012
Voorlopige belasting
July 11, 2012

Van die direksie – Julie 2012

Hier by Aucamp Scholtz Lubbe kyk ons terug oor die eerste ses maande van 2012 en ons is trots om te kan sê dat ons as firma goed op pad is om ons strategiese doelwitte vir die jaar te bereik. Dié doelwitte is die uitvloeisel van ‘n bewustelike beplanningsproses wat ons jaarliks onderneem.

Die vraag ontstaan nou hoeveel van ons kliënte op ‘n soortgelyke wyse te werk gaan om sekerheid te hê oor waarheen hulle op pad is en hoe daar op koers gehou moet word?  Hoewel hierdie vraag retories van aard is, is dit tog van veel belang want daar bestaan ‘n mite dat slegs nuwe besighede nodig het om te beplan. Die vraag wat elke besigheidseienaar hom of haar eintlik moet afvra is “Kan ons bekostig om nie ‘n duidelike strategie te hê nie?”

Die voordele van ‘n jaarlikse besigheidsplan waarin nie alleen duidelike en haalbare doelwitte uiteengesit word nie maar ook ‘n strategie bepaal word wat gevolg moet word om die doelwitte te bereik, moet voor die hand liggend wees vir enigeen wat erns maak met sy of haar besigheid. Van kritiese belang, natuurlik, is dat die strategie geïmplementeer en vordering deurlopend gemonitor moet word.

Ons wil diegene van ons kliënte wat nog nie die uitdagende maar bevredigende paadjie van strategiese beplanning loop nie, aanmoedig om erns daarvan te maak om wél hul besigheid op hierdie gesonde voet te plaas. Ons deel graag ons ervaring in hierdie verband en nooi u uit om met enigeen van die direkteure in verbinding te tree vir hulpverlening met die uitwerk van ‘n besigheidstrategie, hetsy vir die res van hierdie jaar of vir 2013.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X