Understand the value drivers in your business
April 11, 2014
Budget speech 2014
April 11, 2014

Tyd om Werknemersbelastingrekonsiliasies in te dien

B2In Suid-Afrika strek die belastingjaar vir ‘n individu vanaf 1 Maart tot 28 Februarie. Inkomstebelastingopgawes word ongeveer vier maande na jaareinde (gewoonlik 1 Julie elke jaar) deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) uitgereik om deur belastingpligtiges voltooi en ingedien te word. Die rede vir hierdie vertraging is grootliks om die SAID genoeg tyd te gee om al die nodige data wat op die belastingopgawes van individue moet verskyn, in te vul.

‘n Belangrike deel van hierdie voorbereiding hou verband met die Werknemersbelastingrekonsiliasie (EMP501-opgawe) wat deur werkgewers voltooi en by die SAID ingedien moet word.

Elke werkgewer moet maandeliks ‘n Werknemersbelastingopgawe (EMP201-opgawe) indien wat die werknemersbelasting (LBS, WVF en SDL) wat van die werknemers se salarisse afgetrek is en aan die SAID oorbetaal moet word, verklaar. Aan die einde van die belastingjaar moet die werkgewer ‘n belastingsertifikaat [IRP5 of IT3(a)] aan elke werknemer uitreik, wat aandui watter vergoeding aan die werknemer betaal is, watter aftrekkings gemaak is (medies, pensioen en uittree-annuïteite) en ook watter belastings afgetrek is (LBS, WVF en SDL).

Die EMP501-rekonsiliasie word dan gebruik om die maandelikse EMP201’s wat gedurende die jaar uitgereik is te vergelyk met die IRP5/IT3(a)-sertifikate om te verseker dat die korrekte bedrag werknemersbelasting gedurende die jaar aan die SAID oorbetaal is.

Die EMP501-rekonsiliasie vir die belastingjaar wat op 28 Februarie 2014 (die ‘2014-jaar’) geëindig het, moet nie later nie as 30 Mei 2014 by die SAID ingedien word. Indien hierdie rekonsiliasie nie tydig ingedien word nie kan die SAID baie swaar boetes aan die werkgewer oplê wat gelykstaande is aan 10% van die totale werknemersbelastingaanspreeklikheid vir die belastingjaar.

Die SAID het egter die afgelope paar jaar die proses aansienlik vergemaklik deur sagteware, bekend as e@syFileTM, vry te stel wat die uitmaak van IRP5- en IT3(a)-sertifikate baie vergemaklik en dit ook moontlik maak om die EMP501-rekonsiliasie elektronies te voltooi en in te dien.

Indien ons u rekonsiliasie hanteer sal ons in die komende maand met u skakel om die nodige inligting te bekom. Sou u enige navrae hê of meer besonderhede oor hierdie saak benodig, of indien u graag wil hê dat ons u moet bystaan met u salarisrekonsiliasies, kontak jou verantwoordelike direkteur of Jaco van Straaten by jaco@asl.co.za of 021 840 1600.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

 

 

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X