ASL – Aanhouwen Gholfdag 2013
May 15, 2013
Personeelnuus
May 15, 2013

Studie-ondersteuning en -prestasies

Aucamp Scholtz Lubbe se verbintenis tot die lewering van professionele dienste van topgehalte is grootliks afhanklik van die kundigheid en bedrewenheid van ons personeel. Om hierdie rede, maar ook omdat ons besondere waarde heg aan persoonlike groei en beroepstevredenheid, bied ons ‘n werksomgewing wat personeel aanspoor om akademiese en beroepsgerigte kwalifikasies te verwerf.

Ons glo dat aktiewe ondersteuning en aanmoediging in die daaglikse werksituasie, asook die ruim studieverlofvoordele wat ons bied, grootliks bygedra het tot die studieprestasies van ons personeel oor die afgelope klompie jare.

ASL_5

Uitslae vir 2012 waar ons met ‘n 100% slaagsyfer gespog het, asook baie goeie uitslae gedurende die eerste kwartaal van 2013, het ons weer eens met trots en dankbaarheid vervul. Hartlike gelukwense en ‘n “mooi so!” aan die volgende personeellede wat met besondere sukses ‘n verskeidenheid van eksamens afgelê of kwalifikasies verwerf het op pad na hul professionele kwalifikasies in die SAIGR-, SAIPA- en CIMA-studierigtings:

 • Cherilee Potgieter
 • Danie van Zyl
 • Deon van Zyl
 • Dewald Gerber
 • Francois Kritzinger
 • Gerhard Bester
 • Gustav Bessinge
 • Jana Haasbroek
 • John-Ross Hunter
 • Malan Botha
 • Michelle van der Merwe
 • Nicole Lubbe
 • Stephan Smit
 • Sumare Joubert

Baie geluk ook aan Belita Human wat haar professionele CIMA-kwalifikasie as geoktrooieerde bestuursrekenmeester verwerf het.

Ons wens al ons studerende personeel sterkte toe met hul studies in 2013.

Mag julle die uitstekende resultate van 2012 oortref!

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X