Casual day stickers in support of Aanhouwen
August 17, 2012
SARS cheque payments and other payment rules
September 16, 2012

SAID-tjekbetalings en ander betalingsreëls

Belastingbetalers word daaraan herinner dat, soos in ons Julie-nuusbrief berig is, banke nie langer tjeks vir bedrae groter as R500 000 aanvaar nie. Hulle aanvaar ook nie twee of meer gelyktydige tjekbetalings wat ten doel het om die plek te neem van ‘n enkele betaling van R500 000 of meer nie.

Die SAID beveel dus aan dat belastingbetalers wat betalings van meer as R500 000 moet maak, SARS eFiling of Elektroniese Fondsoordrag (EFT) gebruik. Let daarop dat op eFiling slegs die Credit Push-fasilitiet vir betalings van meer as R500 000 gebruik kan word aangesien Debit Pull beperk is tot R500 000 per dag.

As alternatief kan u reëlings met u bank tref vir ‘n spesiale oordrag na die SAID of u kan ons nader om met betaling behulpsaam te wees. Daar moet ook onthou word dat die SAID nie tjeks ten bedrae van R100 000 of meer aanvaar met betrekking tot LBS, die Werkloosheid-versekeringsfonds (UIF), Vaardigheidsontwikkeling-heffings (SDL) en BTW/Diesel nie. Hulle aanvaar ook nie ‘n enkele tjekbetaling vir twee of meer tipes belasting (bv. vir BTW en LBS gesamentlik) nie; elke tipe belasting moet sy eie tjekbetaling hê.

Al die vereistes ten opsigte van betalings aan die SAID word volledig behandel in die SAID se Reference Guide wat hul betalingsreëls uiteensit. Die gids kan op die SAID-webtuiste gevind word deur te gaan na sars.gov.za en payment rules by die soekfunksie bo-aan die tuisblad in te sleutel of deur hier te kliek.

Skakel gerus met Christa Marais of die direkteur verantwoordelik vir u sake indien u meer inligting of ondersteuning in hierdie verband verlang.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X