Die nuwe Maatskappywet, Wet 71 van 2008
March 26, 2012
Jan Taks stel strenger oor mediese aftrekkings
March 26, 2012

SAID draai krane stywer met nuwe opgawe

Die voltooiing en indiening van ’n nuwe, aanvullende belastingverklaring – bekend as IT14SD – is Suid-Afrikaanse maatskappye en beslote korporasies se voorland ingevolge ’n besluit van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID). Die verklaring, wat die rekonsiliasie behels van Inkomstebelasting, Belasting op Toegevoegde Waarde, Werknemersbelasting en Aksynsbelasting, sal op skriftelike versoek van die SAID deur die tersake onderneming ingedien moet word.

  • In gevalle waar die SAID ons dienooreenkomstig verwittig, sal ASL die tersake kliënt daarvan in kennis stel. Ons stel ons graag beskikbaar vir die verlening van bystand met die voltooiing en indiening van IT14SD-opgawes, met dien verstande dat ons ’n bykomende fooi vir hierdie aanvullende diens sal hef.
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X