SABMiller shareholders need to consider two options
June 13, 2016
Meet our Audit and Accounting team
June 13, 2016

SABMiller-aandeelhouers moet oorweging skenk

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) het onlangs ‘n aanbod gemaak om die totale uitgereikte aandelekapitaal van SABMiller (SAB) te verkry. SAB het die aanbod aanvaar nadat die direksies van beide maatskappye op die terme van die voorgestelde transaksie ooreengekom het. Hierdie transaksie sal ‘n direkte impak hê op die aandeelhouers van SAB en dus word aandeelhouers se aandag gevestig op die besonderhede van die transaksie, soos hieronder kortliks uiteengesit.

Huidige aandeelhouers van SAB kan een van twee opsies uitoefen:

  1. Eerstens, die opsie om vir elke SAB-aandeel ‘n kontantvergoeding van £44 te ontvang in ‘n direkte verkoopstransaksie.
  1. Tweedens, die opsie om ‘n partial share alternative (PSA) te kies, waardeur die aandeelhouer vir elke SAB-aandeel ‘n kontantvergoeding van £3.7788 ontvang, sowel as 0.483969 beperkte aandele in ‘n nuutgenoteerde houermaatskappy (NewCo).
  • ‘n Aandeelhouer kan hierdie opsie slegs uitoefen in verhouding tot die aandeelhouer se totale belang in SAB en daarom, byvoorbeeld, kan die aandeelhouer nie kies dat Opsie 2 uitgeoefen word in verhouding tot slegs 50% van die aandeelhouer se belang nie.
  • Opsie 2 word beperk tot die uitreiking van ‘n maksimum van 326 miljoen beperkte aandele en kontantvergoeding wat nie £2,545 miljoen oorskry nie. Dit impliseer dat slegs 41.6% van huidige SAB-aandeelhouers geakkommodeer kan word, indien daar aangeneem word dat alle SAB aandeelhouers Opsie 2 uitoefen. Sou daar ‘n oorinskrywing met betrekking tot Opsie 2 wees sal die beperkte aandele en kontant proporsioneel aan aandeelhouers toegeken word in verhouding tot die omvang van sodanige inskrywing op Opsie 2. Altria Group Inc. en BEVCO Ltd, die grootste aandeelhouers in SAB, het reeds ‘n onherroeplike onderneming gemaak om in te skryf vir die PSA ten opsigte van hulle belange, wat naastenby 40.45% van die totale aandelekapitaal van SAB uitmaak.
  • Die beperkte aandele sal vir ‘n periode van vyf jaar nie genoteer en verhandel word nie, waarna die aandele, volgens keuse van die aandeelhouer, omgeskakel kan word in Nuwe Gewone Aandele in NewCo op ‘n een-vir-een basis. Die aandele sal dan op gelyke voet met die Nuwe Gewone Aandele gehou word, met verwysing na dividende en stemregte daaraan gekoppel.

Op hierdie stadium is die tydraamwerk van die bogenoemde gebeure steeds onseker, maar die transaksies sal na verwagting in die tweede helfte van 2016 gefinaliseer word.

Daar moet kennis geneem word dat uitoefening van enige van die  opsies tot ‘n aanspreeklikheid vir kapitaalwinsbelasting vir die huidige SAB-aandeelhouer aanleiding sal gee.

SAB-aandeelhouers behoort sorgvuldige oorweging te skenk aan die beleggings- en belastinggevolge van die twee opsies.  So byvoorbeeld kan die betaling van die kapitaalwinsbelasting uitgestel word deur gebruik te maak van die korporatiewe belastingverligtingsmaatreël kragtens artikel 42 van die Inkomstebelastingwet, deur die SAB-aandele te ruil vir eenhede in ‘n effektetrust.

Skakel asseblief u finansiële adviseur indien u meer inligting benodig uit ‘n beleggingsoogpunt ten einde ‘n keuse uit te oefen tussen die twee beskikbare opsies.

Skakel gerus u verhoudingsdirekteur of vir Pieter Aucamp by pieter@asl.co.za indien u enige navrae het in verband met die belastinggevolge van u keuse of moontlikhede om die belastingaanspreeklikheid te verminder of uit stel.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X