Directors could be liable for company’s tax debts
March 26, 2012
Christa Mouton word direkteur, én mevrou
March 26, 2012

Personeelnuus

Aanstellings

Ons jongste personeelaanstellings is Jana Burger (bestuurder menslike hulpbronne), Sonja Theron (boekhouer), Ilse Opperman (belastingnakomingsbeampte), Sonja Viljoen (Administrateur van ASL Trust), Neil Coetzee (kleinsakebestuurder), en Johan Coetzee (ouditsenior). Neasa Lacen May, Ceri-Anne Hill, Christof Kruger en Gerrit Nieuwoudt is met ingang Februarie vanjaar as SAIPA-klerke aangestel, en Chriszel Matthyssen, Cherilee Potgieter, Gustav Bessinger, John-Ross Hunter, Stephan Smit en Danie van Zyl as SAIGR-klerke. Ons vertrou dat hul dienstyd by Aucamp Scholtz Lubbe aangenaam, leersaam en vervullend sal wees.

Uitdienstrede

Die personeellede wat in die jongste verlede ons diens verlaat het, is Inge Steenkamp, Maggie Lennerd, Hano Liebenberg, Cobus Horn, Andrea Lubbe, Chantelle Brink, Nicola Pheiffer en Sorika Oliver. Personeellede wat eersdaags ons diens verlaat, is Toni de Bruyn, Adeeba Brinkhuis en Sarie Opperman. Hul almal se diens aan ons maatskappy word opreg waardeer.

Huwelike

Jaco van Straaten, ouditbestuurder, is op 15 Oktober 2011 met Trinette getroud, en Niël Immelman op 30 Desember 2011 met Jean. Albei egpare het hulle op Somerset-Wes gevestig. Ons wens hulle net die beste toe vir die toekoms.

Komende huwelike

Christa Mouton, wat pas tot direkteur bevorder is, tree op 31 Maart vanjaar in die huwelik met haar skoolkys, Ben Swart, terwyl Raubie Brink, ouditsenior, en Leandrie Ackerman op 29 September die knoop deurhaak. Albei egpare gaan hulle op Somerset-Wes vestig. Ons wens hulle sterke toe met die troureëlings!

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X