Jou bates en die beskerming van die belange van jou naasbestaandes
October 29, 2015
ASL Borskankerbewusmakingsfunksie
November 18, 2015

Personeelnuus

Nuwe personeellede

Ilze Linde (Leerlingrekenmeester,SAICA) – 1 Augustus  2015

Ilze is gebore en het grootgeword in Polokwane (voorheen Pietersburg). Sy het in 2014 haar BCom(CA)Hons aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) verwerf. Ilze geniet dit om mense te leer ken en nuwe aktiwiteite te beproef. As sy die geleentheid het verken sy nuwe plekke en geniet alles wat mooi is. Nou dat sy so naby die see woon is een van haar doelwitte om iets soos branderplankry te bemeester.

Kyk wie is terug

Annelie Naude (Leerlingrekenmeester,SAICA) – 1 Oktober 2015

Annelie kom van die Paarl en het aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer waar sy haar BRekHons in 2013 behaal het. Sy het haar leerkontrak by ASL in Februarie 2014 begin. In September 2014 het Willem haar gevra om met hom te trou en het hulle verloof geraak. Weens die aard van die SAICA-opleidingsprogram en werksgeleenthede, het Annelie aan die einde van 2014 na Johannesburg verhuis. Die paartjie het in Maart vanjaar getrou en in September het ‘n geleentheid hom voorgedoen wat hulle in staat gestel het om terug te keer na die mooie Kaap. In haar vrye tyd geniet Annelie ‘n goeie boek en om met familie en vriende te braai. Nog net een eksamen om in November te slaag en dan is GR op pad!

Nuwe toevoeging tot die ASL-familiegroep

Genobia Williams het in September ‘n gesonde babaseuntjie, Xavier, verwelkom. Ons wens hulle net die beste toe en sien daarna uit om haar in Desember 2015 terug te verwelkom.

Wie het getrou?

Arnold van Jaarsveldt en Danelle Pieters het op 29 Augustus 2015 op die Hazendal-wynplaas op die  Bottelarypad buite Stellenbosch, in die huwelik getree. Voorlopig vestig hulle hul in Somerset-Wes. Ons wens hulle ‘n leeftyd van geluk toe!

Shana van der Merwe en Arnoux Tredoux is op Saterdag 5 September op die Vergelegen Wynplaas in Somerset-Wes getroud en het hulle in Gordonsbaai gevestig. Ons wens hulle net die beste toe!

Wie bly aan vir nog ‘n jaar?

Ons bevestig met genoë dat Jacques Potgieter, Cherilee Lötter en Dewald Gerber gaan aanbly as Assistentbestuurders in ons Ouditafdeling. Hul ervaring en betrokkenheid by ASL word opreg waardeer en ons sien uit na hul volgehoue bydrae in hul nuwe hoedanighede.

Wie verlaat ons einde 2015 / vroeg 2016?

Na drie gebeurtenisvolle jare met veel pret, voltooi Sarel Watkins, Marica Martin, Lenita van der Merwe, Janerez Lentoor, Gerhard Bester en Anida Botes hul leerkontrakte en word hul diens by ons beëindig. Ons wens hulle voorspoed toe op die pad vorentoe!

Ons sê ook met hartseer vaarwel aan Nick du Toit wie se kontrak na twee jaar by ASL, verstryk.  Nick, ons gaan jou, jou stories en jou staaltjies mis.

 

STAFF NEWS

New staff members

Ilze Linde (Trainee Accountant, SAICA) – 1 August 2015

Ilze was born and raised in Polokwane (formerly Pietersburg).  She completed her BCom(CA)Hons in 2014 at the North-West University (Potchefstroom Campus). Ilze likes getting to know people and trying new activities. When she gets a chance, she explores new places and enjoys everything that is beautiful. One of her goals, now that she lives so close to the beach, is to master something like surfing.

Look who is back

Annelie Naude (Trainee Accountant, SAICA) – 1 October 2015

Annelie hails from Paarl and studied at the University of Stellenbosch, completing her BAccHons in 2013. She started her SAICA training contract at ASL in February 2014. In September 2014, Willem asked her to marry him and they got engaged. Due to the nature of the SAICA training programme and job opportunities, Annelie moved to Johannesburg at the end of 2014. The couple got married in March 2015. In September this year, opportunity came knocking and they were fortunate enough to find their way back to the beautiful Cape. In her spare time, Annelie enjoys a good book, and to have a braai with friends and family. Only one more exam to pass in November and CA is on its way!

New addition to the extended ASL family

Genobia Williams welcomed a healthy baby boy named Xavier in September. We wish them only the best and cannot wait to welcome her back in December 2015.

Who got married?

Arnold van Jaarsveldt and Danelle Pieters got married on 29 August 2015 at Hazendal Wine Estate on the Bottelary Road outside Stellenbosch. For now they will be settling in Somerset West. We wish them a lifetime of happiness!

Shana van der Merwe and Arnoux Tredoux tied the knot on Saturday, 5 September 2015 at Vergelegen Wine Estate in Somerset West, and have settled in Gordon’s Bay. We wish them the very best!

Who signed up for another year?

It is with much pleasure that we can confirm that Jacques Potgieter, Cherilee Lötter and Dewald Gerber will be staying on as Assistant Managers in our Auditing Department. Their experience and commitment to ASL is greatly appreciated and we look forward to their continued contribution, in their new roles, in the new year.

Who is leaving at the end of 2015 / early 2016?

After three eventful and fun-filled years, Sarel Watkins, Marica Martin, Lenita van der Merwe, Janerez Lentoor, Gerhard Bester and Anida Botes are completing their trainee contracts and will be signed-off. May they prosper wherever their roads lead them!

We also bid a sad farewell to Nick du Toit whose contract with ASL expires after two years. Nick, we will miss you, your stories and your anecdotes.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X