SARS cheque payments and other payment rules
September 16, 2012
A surprise visit to London and the Paralympics for one of our staff
September 16, 2012

Ons verjaardagviering en die vrou daarin!

Ongeloof.  Opwinding.  Aanvanklik versigtige teëkanting.

Dit was oorwegend die drie reaksies wat ontlok is deur ‘n uitnodiging aan ons personeel met die gepaardgaande versoek dat almal hulle vir die geleentheid vrolik en vroulik in pienk moet uitdos, met die klem op vroulik.

Die rede vir die uitnodiging?  Aucamp Scholtz Lubbe (voorheen Philip Marais & Kie, toe Pieter Aucamp Ingelyf en daarna BGR Aucamp Scholtz) se 14de verjaardagviering op 1 Augustus 2012, maar terselfdertyd ‘n viering van Vrouedag wat ‘n week later sou plaasvind.

Nadat daar met huiwering verneem is of die “pienk en vroulik” op ALMAL van toepassing is, het kinderlike opwinding posgevat en is daar oorgegaan tot deeglike beplanning vir die besonderse aand.   Party van ons het die uur wat ons vroeër kon huis toe gaan om gereed te maak vir die funksie, beter benut as ander. Dit neem tyd om ‘n totale transformasie te ondergaan, veral as daar aandag gegee moet word aan borsgleufies en pruike. Terme soos “1 minute make-up” het met hierdie geleentheid net ‘n vae begrip gebly. Daar is met groot konsentrasie vooraf geoefen hoe om met hoëhakskoene regop te bly, party meer suksesvol as ander!   Sommige het op die nippertjie tou opgegooi en besluit dis makliker om die fokus te plaas op sluimerende wimpers as op (on)vroulike voete. Die logika van hierdie noodgedwonge besluit is later die aand bevraagteken met ‘n bekommerde “maar gaan ek nie my eie wimpers verloor as ek die vals wimpers aftrek nie?”

Die geleentheid was baie besonders en die feit dat almal geesdriftig deelgeneem het, het beslis tot die sukses daarvan bygedra. Elsabé Aldrich se motiveringspraatjie oor aspekte van vrouwees het groot byval gevind en het die gaste meer as een keer in onbeheerste lagbuie laat uitbars.  Na ‘n aand van prettige samesyn het “Melanie, Johanna en Pertronella” weer “Malan, Johan en Pieter” geword en is die doel van die geleentheid met groot sukses bereik: Ons het uitbundig verjaarsdag gevier en tegelykertyd waardering gegee vir vrouwees.

Dit was voorwaar ‘n aand wat ons nie gou sal vergeet nie en wat ons met gretigheid laat uitsien na elke volgende verjaardagviering van ASL!

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X