Voorwoord
November 7, 2013
Personeelnuus
February 13, 2014

Movember

ASL_November nuus5

ASL se manlike personeel het al tevore sommige oë laat rek toe hulle skielik in November begin snorre kweek het. Hierdie vertoon en die gepaardgaande fondsinsameling as ‘n manier om bewustheid te skep van die kankers wat spesifiek die manlike geslag aantas, was ter ondersteuning van die wêreldwye Movember-beweging en die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) se pogings om hierdie kankers te bestry. Vanjaar maak ons weer so!

Kliënte wat meer wil weet van Movember en graag wil bydra tot ons poging kan gerus gaan na http://moteam.co/asl

 

ASL’s male staff members previously raised some eyebrows when, in November, they suddenly started sprouting moustaches. This display and the accompanying fundraising, as a means of creating awareness of the cancers that specifically affect males, has been in support of the efforts of the worldwide Movember movement and the Cancer Association of South Africa (CANSA) to combat these cancers. This year we will do so again!

Clients who want to know more about Movember and would like to contribute to the ASL effort are invited to go to http://moteam.co/asl

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X