Ons Tydlyn
September 7, 2016
Is your will up to date?
September 14, 2016

Keep calm, it’s our 18th birthday!

Aucamp Scholtz Lubbe.

It’s about the number and it’s all in the name.

Did you get that? Well, count them: 18 letters in Aucamp Scholtz Lubbe, and that number is what we had the privilege to celebrate in August 2016.  A time for celebration, certainly, but most definitely also a time to be grateful – no less grateful for the many employees we were privileged to have on our team during these 18 years.

On 4th of August, at the festive OPA Greek Taverna in Somerset West, we had the pleasure of treating our current employees to an evening of good food and wine. We celebrated our successes and took time out to pause in the midst of another busy year and invest in the relationships we have with each other as members of a team.

By doing so we lived our values, since teamwork not only means pulling together when we have deadlines, but also participating and having fun when there are events and opportunities to celebrate.

If you are a current employee or one of our past employees of the last 18 years, we salute you and thank you for the contribution you made to enable us to constantly raise the bar.

Ontspan, dis ons 18de verjaardag!

Aucamp Scholtz Lubbe.

Dit gaan om die syfer en dit het alles met die naam te maak.

Verstaan jy dit? Wel, tel hulle: 18 letters in Aucamp Scholtz Lubbe – dis die  getal wat ons bevoorreg was om in Augustus 2016 te vier. Sekerlik ‘n tyd vir feesviering maar beslis ook ‘n tyd om dankbaar te wees; eweneens om dankbaar te wees vir die baie werknemers wat ons geseënd was om gedurende die afgelope 18 jaar in ons span te hê.

Die aand van 4 Augustus was dit vir ons ‘n groot voorreg en plesier om by die OPA Greek Taverna in Somerset-Wes ons huidige werknemers op smaaklike kos en wyn  te trakteer. Ons het ons suksesse gevier en die geleentheid gebruik om,  in die middel van nog ‘n besige jaar, ‘n bietjie stil te staan en te belê in die verhoudinge wat ons as lede van ‘n span met mekaar het.

Sodoende het ons ons waardes uitgeleef, want spanwerk beteken nie alleen om saam te werk wanneer daar spertye is nie, maar ook om deel te neem en pret te hê wanneer daar gebeure en geleenthede is wat gevier behoort te word.

As jy ‘n huidige werknemer of een van ons voormalige werknemers van die  afgelope 18 jaar is, spreek ons ons waardering uit en bedank jou vir die bydrae wat jy gemaak het om ons in staat te stel om voortdurend ons visier hoër te stel – ons leuse is immers “Raising the Bar”.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X