SAID draai krane stywer met nuwe opgawe
March 26, 2012
IRP6-vorm verander met nuwe omsetveld
March 26, 2012

Jan Taks stel strenger oor mediese aftrekkings

Die SAID se jongste belastinggids oor die aftrekking van mediese uitgawes lê streng en omvattende riglyne neer vir mediese uitgawes wat voortaan as belastingaftrekbaar geag sal word. Hiervolgens sal ’n mediese uitgawe slegs vir aftrekking oorweeg word indien dit aan ’n geregistreerde mediese diensverskaffer, verpleegsorginrigting, hospitaal, verpleegkundige of apteek vir professionele dienste of voorgeskrewe medikasie betaal is. Sodanige uitgawe moet aangegaan gewees het in belang van die belastingbetaler self, sy of haar eggenoot of kind, of enige afhanklike (indien daardie afhanklike as sodanig deur ’n mediese fonds aanvaar is). Daarby mag die uitgawe nie van ’n mediese fonds verhaalbaar wees nie, en sal uitgawes wat deur ’n werkgewer namens die belastingbetaler aangegaan is, slegs vir aftrekking oorweeg word indien dit gelei het tot die ontvangs van ’n belasbare voordeel deur die belastingbetaler. Die SAID-vereistes aangaande bewysstukke vir mediese is nou ook strenger en meer gedetailleerd, en ons raai kliënte sterk aan om hulle op die hoogte hiervan te bring.

  • Indien u enige navraag in hierdie verband het, is u welkom om met Niel Immelman in verbinding te tree by tax@asl.co.za of 021 840 1600.
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X