Submission of annual returns and financial statements
May 15, 2013
CANSA Relay For Life: Ons was daar!
May 15, 2013

Indiening van jaarlikse opgawes en finansiële state

Direkteure van maatskappye en lede van beslote korporasies is verplig om hul entiteit se jaarlikse opgawe by die CIPC in te dien. Ons verrig hierdie taak namens baie van ons kliënte.

Die CIPC het betreklik onlangs ‘n nuwe stelsel geïmplementeer waarvolgens hulle entiteite per e-pos herinner aan die indiening van die jaarlikse opgawes. Hierdie e-posse word direk aan die direkteur/lid van die entiteit gestuur. Sou u as ons kliënt dus so ‘n e-pos ontvang en enige onsekerheid oor die hantering daarvan hê, is u welkom om dit aan ons te stuur vir aandag.

Luidens ‘n kennisgewing van die CIPC van 6 Julie 2011 getiteld “Submittance of Annual Returns” is die indiening van finansiële state (met uitsondering van die state van openbare maatskappye en maatskappye in staatsbesit) uitgestel tot 31 Maart 2013. Dit beteken dus dat, met ingang 1 April 2013, alle entiteite se finansiële state saam met hul jaarlikse opgawes ingedien moet word. Die gewysigde werkswyse mag moontlik ‘n invloed uitoefen op die kostes wat ons vir hierdie diens moet verhaal en ons sal spoedig in hierdie verband met u kommunikeer.

Indien u enige navrae het in verband met indiening van jaarlikse opgawes of as ons u hiermee behulpsaam kan wees, is u welkom om met Marisa Viljoen (ar@asl.co.za) van ons kantoor te skakel.