Do I need buy-and-sell insurance?
September 28, 2017
Waarom jou besigheid waardeer?
September 29, 2017

Het ek koop- en verkoop versekering nodig?

In die geval van die dood of ongeskiktheid van ’n mede-eienaar of vennoot in ’n besigheid, is dit nie net die betrokke eienaar se boedel wat blootgestel kan word nie; die oorblywende eienaars of vennote kan ook potensiële probleme in die gesig staar.

Die doel van koop- en verkoopversekering is om die oorblywende mede-eienaars of vennote van kontant te voorsien om die belang van ’n afgestorwe of ongeskikte mede-eienaar of vennoot te koop.

Deur die effektiewe benutting en strukturering van koop- en verkoopversekering en ’n ooreenstemmende ooreenkoms, kan hierdie risiko ten minste vanuit ’n finansiële oogpunt bestuur word, sonder negatiewe implikasies vanuit ’n kapitaalwinsbelasting- en boedelbelastingperspektief.

Waarom kan die geaffekteerde eienaar se boedel blootgestel word?

  • Die oorblywende eienaars het dalk nie die hulpbronne om die aandele van die boedel te koop nie;
  • Die oorlede eienaar se gade wil nie deel wees van die besigheid nie;
  • Die oorlede eienaar kon unieke vaardighede gehad het wat hy/sy in belang van die besigheid aangewend het; en
  • Die oorlede eienaar kon ’n salaris in die besigheid verdien het en by sy/haar afsterwe, kan die oorlewende gade nie eenvoudig daardie salaris eis nie, tensy hy/sy werklik in die besigheid werksaam is op dieselfde grondslag as die oorlede eienaar.

Waarom sou die oorblywende eienaars potensiële probleme in die gesig staar?

  • Die eksekuteur van die boedel van die oorlede eienaar kan inmeng in ’n besigheid waarvan hy/sy niks weet nie;
  • Die eksekuteur wil dalk die eienaar se belang aan die hoogste bieër verkoop, en sodoende die besigheid toeganklik maak vir onbekende eksterne beleggers;
  • Die betrokkenheid van die eksekuteur kan moontlik die besigheidsbedrywighede belemmer met ’n gevolglike negatiewe invloed op die besigheid; en
  • Die bestaande eienaars mag dalk nie oor die nodige befondsing beskik om die oorlede eienaar se belang op daardie stadium terug te koop nie.

By ASL is ons nie gelisensieer om finansiële advies te verskaf nie. Ons het egter die vaardigheid en ervaring om te verstaan hoe die finansiële besluitneming aangaande  hierdie proses werk en ons het toegang tot betroubare finansiële adviseurs om te help met die strukturering van die betrokke versekering en ooreenkomste.

Indien u meer inligting in hierdie verband benodig, kontak asseblief u verhoudingsdirekteur, of alternatiewelik, Arnold Scholtz by arnold@asl.co.za.

Met erkenning aan Fin24, Old Mutual en Sanlam vir inligting verskaf vir die voorbereiding van hierdie artikel.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X