ASL Aanhouwen gholfdag 2012
May 4, 2012
Employers BEWARE!
May 4, 2012

Dividendbelasting en houermaatskappye

Die nuwe dividendbelasting het in werking getree op 1 April 2012 en het die vorige Sekondêre Belasting op Maatskappye (‘SBM’) vervang.  Die verhoging in die dividendbelastingkoers na 15% (vanaf 10% wat betaalbaar was ingevolge die SBM stelsel) was egter een van die groot verrassings van die 2012 begrotingstoespraak. Die effek van hierdie verhoging beteken dat die belasting betaalbaar op dividende effektief met 65% verhoog het.

Uit ‘n positiewe oogpunt is daar egter geen dividendbelasting betaalbaar indien ‘n dividend verklaar word aan ander Suid-Afrikaanse maatskappye nie (ongeag dat die maatskappye nie deel van dieselfde groep van maatskappye vorm nie).  Hierdie wysiging noodsaak die vraag of dit nie dalk die moeite werd is om aandele (en veral genoteerde aandele) eerder in ‘n maatskappy te hou in plaas van ‘n trust nie?  Die voordeel van so ‘n skuif is dat dividende in die maatskappy ontvang kan word sonder die betaling van dividendbelasting wat die belegger die geleentheid bied om die 15% dividendbelasting wat gespaar word, te benut om addisionele beleggings te maak.

In gevalle waar aandele alreeds in ‘n trust gehou word, is daar wel belastingverligtingsmaatrëels wat gebruik kan word om hierdie aandele sonder enige nadelige belastinggevolge oor te dra na ‘n maatskappy.  Dit is dus moontlik om huidige beleggings oor te dra na ‘n maatskappy sonder om ‘n aanspreeklikheid vir kapitaalwinsbelasting op te loop, mits daar aan sekere vereistes voldoen word.

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (‘SAID’) het aanvanklik ‘n bepaling in die voorgestelde wet gehad om sulke potensiële skemas die hoof te bied.  Hierdie bepalings was egter slegs van toepassing op individue wat aandele in ‘n maatskappy besit en nie gevalle waar trusts die aandele besit nie.  Hierdie bepalings is egter laat vaar met die gevolg dat daar huidiglik geen bepalings in die belastingwet voorkom wat verhoed dat aandele wel in ‘n maatskappy gehou word in plaas van deur ‘n trust nie.

Let wel, die gebruikmaak van ‘n houermaatskappy om aandele te besit is slegs voordelig vir beleggers wat langtermynbeleggings in gedagte het en wat dividende op beleggings wil herbelê.  Sou die beleggingsmaatskappy in die toekoms ‘n dividend verklaar aan ‘n aandeelhouer wat nie ook ‘n maatskappy is nie, sal hierdie dividend wel aan die betaling van dividendbelasting onderhewig wees.  Verder is dit ook belangrik dat enige gerealiseerde kapitaalwinste in die maatskappy aan kapitaalwinsbelasting onderhewig sal wees en sou die wins as ‘n dividend uitgekeer word, ook aan dividendbelasting.

Ons sou aanbeveel dat u die moontlikheid verder ondersoek en u is welkom om vir Pieter Aucamp of Boet Lubbe in hierdie verband te skakel by 021 840 1600 of pieter@asl.co.za of boet@asl.co.za

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X