The 2017 Tax Season is open
July 31, 2017
Foreign Investment Allowance Tax Clearances | What you need to know
July 31, 2017

Die Belastingseisoen van 2017 is oop

SAID het onlangs die jaarlikse kennisgewing gepubliseer om die 2017 Belastingseisoen amptelik oop te maak.

Individue kan nou hulle jaarlikse inkomstebelastingopgawes vir die 2017 belastingjaar indien, en die volgende tydraamwerke is van toepassing waarbinne individue dit mag doen:

Individue (en trusts) moet hulle opgawe inhandig teen op die laatste:

  • 22 September 2017 vir persone wat steeds harde kopieë met die hand invul;
  • 24 November 2017 vir persone (uitgesluit belastingbetalers geregistreer vir voorlopige belasting) wat van die SAID se “eFiling”-stelsel gebruik maak; en
  • 31 Januarie 2018 vir alle voorlopige belastingbetalers wat van die SAID se “eFiling”-stelsel gebruik maak.

Maatskappye en beslote korporasies is nie onderhewig aan die bogenoemde spertye nie, siende dat die sperdatum vir sulke entiteite se inkomstebelastingopgawes 12 maande na jaareinde is.

Nie alle individue word versoek om ’n inkomstebelastingopgawe in te dien nie. Byvoorbeeld, natuurlike persone word vrygestel van die indiening van ’n belastingopgawe indien die enigste inkomste wat verdien is, in die vorm van ’n salaris van ’n enkele werkgewer gedurende die jaar was (nie meer as R350 000 nie) en inkomste uit rente vir daardie persoon ook minder as R23 800 was (of R3 500 indien die persoon ouer as 65 is). Hierdie vrygestelde individue kan egter steeds ’n opgawe inhandig ten einde voordeel te trek uit belastingaftrekkings, wat moontlik geëis moet word op die opgawe wat ingedien moet word.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X