Boet Lubbe bedank as direkteur
December 6, 2012
Department of Labour on the lookout
December 6, 2012

Departement van Arbeid op die loer

Die Departement van Arbeid wend verskerpte pogings aan om werkgewers se nakoming van wetsvereistes te monitor. Inspekteurs van die Departement besoek in toenemende mate werkgewers in verskillende sektore en vra pertinente vrae om hul te vergewis van die mate waarin werkgewers hul verpligtinge teenoor die Departement nakom.

Dit is derhalwe noodsaaklik dat werkgewers seker moet maak dat hul sake wat hul verhouding met die Departement betref, in orde is.

Dit blyk dat die sake wat meesal onder die soeklig kom die volgende is:

·    LBS- en WVF-registrasienommers by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens – Bewys van betalings;
·    WVF-registrasienommers by die Departement van Arbeid – Bewys van laaste UI19 Sertifikaat ingedien;
·    Vergoedingskommissaris-registrasienommer by die Departement van Arbeid – Bewys van laaste WAs 8 opgawe ingedien en bewys van betaling t.o.v. laaste WAs 6 opgawe – Alle werkgewers wat werknemers in diens het vir wie salaris of lone betaal word moet registreer;
·    Naam van die Gesondheid- en Veiligheidsverteenwoordiger; en
·    Gelyke Indiensnemingsplan, indien van toepassing.

Voorsorg is beter as nasorg. Vermy boetes. Wees gereed om die Departement van Arbeid se inspekteur te woord te staan as hy/sy om inligting by u besigheid aanklop.

U is welkom om vir Jana Burger (janab@asl.co.za) of Corne Moss (corne@asl.co.za) by 021 840 1600 te kontak sou u wou verseker dat u aan die nodige vereistes voldoen.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X