June 6, 2018

Salarisafdeling

Met die EMP501-rekonsiliasies vir die jaar geëindig Februarie 2018 wat teen 31 Mei 2018 ingedien moet wees by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) sowel as die […]
April 25, 2018

Workmen’s Compensation Return | Submission by 31 May 2018

Background It is compulsory for any person / legal entity that employs staff (“the employer”) to register as an employer with the Department of Labour within […]
April 6, 2018

Employees’ tax reconciliation 2018

April to May each year is the time that employers are given to perform their employees’ tax reconciliation. During this Employer Reconciliation process, employers are required […]
April 6, 2018

Werknemersbelastingrekonsiliasie 2018

April tot Mei is jaarliks die tydperk wat werkgewers gegun word om hulle werknemers se belastingrekonsiliasie uit te voer. Tydens hierdie werknemersrekonsiliasieproses word daar van werkgewers […]
April 5, 2017

Payroll administration: Does your business really have the resources to attend to it yourself?

The payroll function of a business is a critically important task. Yet it is not a core business function and, as such, one can question the […]
April 5, 2017

Salarisadministrasie: Het u besigheid regtig die hulpbronne om dit self te hanteer?

Die salarisadministrasie van ‘n besigheid is ‘n uiters belangrike taak, tog is dit nie ‘n kern-besigheidsfunksie nie. Die vraag moet gevra word of dit die moeite […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X