June 18, 2020

Die Boedeladministrasieproses

Die administrasieproses van ‘n boedel met ‘n bruto waarde van R250 000 of meer, word uiteengesit in die Administration of Estates Act, 66 of 1965, waarvolgens […]
September 5, 2014

Boedelbereddering: Is my finansiële sake in orde?

By die afsterwe van ʼn geliefde ervaar ‘n mens gewoonlik in mindere of meerdere mate emosionele skok wat jou kan verhinder om helder te dink. Tog […]
September 5, 2014

Estate administration: Are my financial affairs in order?

At the death of a loved one a person usually experiences a greater or lesser degree of emotional shock that can prevent one thinking clearly. Yet, […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X