June 6, 2018

Omheining van verliese (artikel 20A) vir natuurlike persone

Artikel 20A het met ingang van 1 Maart 2004 in werking getree. Hierdie artikel handel oor die omheiningsbepalings wat verhoed dat natuurlike persone hul belasbare inkomste […]
April 25, 2018

Tips for automation – Implementing effort-free accounting

It is often difficult for business owners to cross the divide of working on your business, rather than working in your business. Although this is usually […]
April 25, 2018

Addisionele mediese korting vir ’n individu: Wanneer kan ek mediese uitgawes uit die sak betaal as ’n eis indien?

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme […]
April 6, 2018

Enabling a paperless environment through Receipt Bank

Cloud accounting services and platforms have gained great traction across the world in recent years, with a growing number of businesses realising the tremendous benefits which […]
March 9, 2018

Wanneer om my persoonlike bates en laste te verklaar

Alle Suid-Afrikaners is bewus daarvan hoe belangrik dit is om volledige en akkurate inkomstebelastingopgawes by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in te dien elke jaar, sowel as die […]
September 1, 2017

Ouditeure, rekenmeesters en hulle verhoogde verantwoordelikhede in terme van Nienakoming van Wette en Regulasies (“NOCLAR”)

Die internasionale etiekstandaard, Reaksie op Nienakoming van Wette en Regulasies (“NOCLAR”), het op 15 Julie 2017 in werking getree. Hierdie standaard, die resultaat van ’n konsultasieproses […]
September 1, 2017

Auditors, accountants and their enhanced responsibilities in terms of Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)

The international ethics standard, Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations (“NOCLAR”), came into effect on 15 July 2017.  This standard, which was the result of […]
March 2, 2017

Have you met our managing team from the accounting department?

As in any accounting firm, auditing and accounting forms the backbone of the services we offer. At ASL we take the utmost care to ensure that […]
May 6, 2016

Cashflow made easy

A recent article published in Forward Thinking, looked specifically at technological advancements in the cloud accounting space. As one of the early adopters of Xero in […]