SARS: VAT Audits and the importance of supporting documentation
May 30, 2017
Bon Voyage, Joanie!
May 30, 2017

Bon Voyage, Joanie!

Entrepreneuriese denke is een van die hoeksteenwaardes van ASL Advisory, maar alhoewel dit ons toelaat om ons kliënte se belange met uitstekende vennootskappe te dien, het dit soms ook ambivalente gevolge.

Na lojale diens van ongeveer vyf jaar verlaat Joanie Viviers ons groep aan die einde van Junie om by ‘n beheermaatskappy in Durbanville aan te sluit wat belange in velerlei nywerhede besit. ASL wil graag vir Joanie bedank vir die ingesteldheid, vindingrykheid en passie waarmee sy haar taak verrig het, en ons beste wense vergesel haar op haar toekomspad.

Tiaan Jordaan, ‘n B.Com LLB-gegradueerde en toegelate prokureur wat aan die begin van die jaar by ons aangesluit het, sal die meeste van die werk rakende kommersiële kontrakte en strukture verrig.

Arnold Scholtz sal die verantwoordelike direkteur wees vir alle sake wat vroeër deur Joanie hanteer is. Arnold is reeds sedert 2002 ‘n direkteur van die ASL-Groep, en ons sien uit na die ondervinding en alternatiewe denke wat Arnold na hierdie rol bring.

Ons wil u graag verseker van ons voortgesette toewyding aan u as ‘n gewaardeerde kliënt en ons verbind onsself opnuut tot die volgehoue verbetering van u dienservaring.

Kontak gerus vir Arnold Scholtz (arnold@asl.co.za) in geval van enige verdere navrae in die verband.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X