Boet Lubbe resigns as director
December 6, 2012
Departement van Arbeid op die loer
December 6, 2012

Boet Lubbe bedank as direkteur

boetBoet Lubbe het besluit om met ingang Januarie 2013 te bedank as ‘n direkteur van Aucamp Scholtz Lubbe. Ons is teleurgesteld dat ons Boet nie langer as ‘n mededirekteur  gaan hê nie maar kan met dankbaarheid meld dat hy steeds, as konsultant, spesialis belastingwerk vir ons en ons kliënte sal verrig en dat sy waardevolle kennis en ervaring dus nie vir ons verlore sal wees nie.

Boet se besluit is grootliks beïnvloed deur die noodsaak om meer permanent by hul groeiende familiebesigheid betrokke  te raak. Hy gaan ook op ‘n meer permanente basis as finansiële adviseur vir van ons kliënte optree.

Ons bedank Boet vir die waardevolle bydrae wat hy gedurende sy dienstydperk in die firma gelewer het, nie net op direksievlak nie. Ons wens hom sukses en veel seën toe vir die pad vorentoe.