First interim report of The Davis Tax Committee
August 3, 2015
The audit report – Changes are coming…
August 3, 2015

Belastingeffektiewe spaar

Professionele persone raak al hoe meer bewus van die voordele wat dit inhou om so vroeg as moontlik te begin spaar. En dit kan nie genoeg beklemtoon word nie! Afgesien van die voordelige effek van saamgestelde groei op uiteindelike rykdomskepping, is die kweek van gesonde spaargewoontes essensieel in die strewe om mens se finansiële doelwitte met aftrede te bereik.

Kostes van beleggings is alombekend ‘n faktor waarmee rekening gehou moet word, aangesien dit ‘n wesenlike effek op die langtermynopbrengste van beleggings kan hê. ‘n Koste wat egter nie altyd geïdentifiseer word nie is die belastingverpligting wat ontstaan wanneer ‘n belegging gerealiseer word (d.w.s. met die verkoop van die belegging of met die belegginghouer se afsterwe).

Hier volg ‘n paar wenke om belasting te bespaar wanneer dit by beleggings kom:

 1. Spaar geld in ‘n belastingvrye spaarplan (BSP).
 • Jy kan tot R30 000 per jaar (dus R2 500 per maand) in ‘n BSP spaar, beperk tot bydraes van R500 000 in jou leeftyd.
 • Fondse kan geredelik uit die belegging onttrek word, soos die behoefte daarvoor ontstaan.
 • Geen kapitaalwinsbelasting (KWB) sal betaalbaar wees wanneer die belegging gerealiseer word nie.
 • Die belegging moet egter in jou eie naam gehou word en sal dus deel vorm van die netto waarde van jou boedel vir boedelbelastingdoeleindes.
 1. Spaar geld in ‘n Uittree-annuïteitsfonds (UAF).
 • Jy kan ‘n onbeperkte bedrag tot ‘n UAF bydra.
 • Fondse kan egter eers vanaf die ouderdom van 55 jaar onttrek word. Slegs een derde van die waarde van die fonds kan dan as ‘n enkelbedrag onttrek word terwyl die res van die belegging volgens wetgewing belê moet word om ‘n verdere maandelikse inkomste te lewer.
 • Alle bydraes tot ‘n UAF kan jaarliks van jou belasbare inkomste afgetrek word, mits die bydraes nie 15% van jou belasbare inkomste voor die UAF-aftrekking oorskry nie.
 • Verder word die belegging nie geag as deel van die netto waarde van jou boedel vir boedelbelastingdoeleindes nie.
 • Inkomstebelasting sal egter wel betaalbaar wees wanneer die belegging gerealiseer word.

Kontak gerus u verantwoordelike direkteur, of vir Danie van Zyl by danie@asl.co.za of 021 840 1600 indien u enige verdere inligting benodig oor die inhoud van hierdie artikel.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X