April 4, 2012

Employee Tax reconciliation & administration – some important comments

As ignorance of the law is no excuse, and as we truly have our clients’ best interests at heart, we deem it necessary to highlight some […]
April 4, 2012

Salarislas hoef geen meulsteen te wees nie.

Behoorlike salarisadministrasie stel uitsonderlik hoë eise aan werkgewers. Daarom is die uitkontraktering van hierdie noodsaaklike en veeleisende funksie vir talle werkgewers ’n sinvolle en kostedoeltreffende alternatief. […]
April 4, 2012

Increase in capital gains tax inclusion rate

Together with the increase in the dividend tax rate from 10% to 15%, the increase in the capital gains tax (CGT) inclusion rate was one of […]
March 26, 2012

PAIA deadline extension merely a breather

The qualified extension of the deadline for compliance with the Promotion of Access to Information Act (PAIA) merely a day before its expiry certainly was to […]
March 26, 2012

Christa Mouton word direkteur, én mevrou

Die nuus dat Christa Mouton, sedert begin verlede jaar ouditbestuurder in ons maatskappygeledere, met ingang van 1 Maart vanjaar bevorder is tot direkteur van Aucamp Scholtz […]
March 26, 2012

Personeelnuus

Aanstellings Ons jongste personeelaanstellings is Jana Burger (bestuurder menslike hulpbronne), Sonja Theron (boekhouer), Ilse Opperman (belastingnakomingsbeampte), Sonja Viljoen (Administrateur van ASL Trust), Neil Coetzee (kleinsakebestuurder), en […]
March 26, 2012

Directors could be liable for company’s tax debts

Although companies or close corporations, as legal entities in their own right, bear the responsibility of debts incurred, and although directors, shareholders and members of these […]
March 26, 2012

IRP6-vorm verander met nuwe omsetveld

‘n Wysiging aan die SAID se opgawevorm vir die betaling van voorlopige belasting (IRP6) het in Desember 2011 van krag geword. Hiervolgens is ’n nuwe omsetveld […]
March 26, 2012

Jan Taks stel strenger oor mediese aftrekkings

Die SAID se jongste belastinggids oor die aftrekking van mediese uitgawes lê streng en omvattende riglyne neer vir mediese uitgawes wat voortaan as belastingaftrekbaar geag sal […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X