December 6, 2012

A dashing affair

On the 9th of November we celebrated the end of yet another prosperous, challenging, exciting and rewarding year when we held our end-of-year staff function at […]
December 6, 2012

Nuus uit personeelgeledere

Dit is altyd vir ons lekker om inligting oor personeel met ons kliënte te deel, gesien die feit dat u gereeld met hulle kontak het. Ons […]
December 6, 2012

Department of Labour on the lookout

The Department of Labour is intensifying its efforts to monitor employers’ compliance with legal requirements. Inspectors of the Department are increasingly visiting employers in different sectors […]
December 6, 2012

Departement van Arbeid op die loer

Die Departement van Arbeid wend verskerpte pogings aan om werkgewers se nakoming van wetsvereistes te monitor. Inspekteurs van die Departement besoek in toenemende mate werkgewers in […]
December 6, 2012

Boet Lubbe bedank as direkteur

Boet Lubbe het besluit om met ingang Januarie 2013 te bedank as ‘n direkteur van Aucamp Scholtz Lubbe. Ons is teleurgesteld dat ons Boet nie langer […]
December 6, 2012

Boet Lubbe resigns as director

Boet Lubbe has decided to resign as a director of Aucamp Scholtz Lubbe with effect from January 2013. While we are disappointed that we will no […]
December 6, 2012

Preface – December 2012

The year 2012 is almost something of the past and one cannot help but look back at all that has happened during these twelve months in […]
December 6, 2012

Voorwoord – Desember 2012

Die jaar 2012 is amper iets van die verlede en onwillekeurig kyk mens terug op wat alles in hierdie twaalf maande in jou persoonlike lewe, in […]
October 15, 2012

Your company and its Memorandum of Incorporation (MOI) as required by the Companies Act no. 71, 2008

In terms of the new Companies Act (No. 71, 2008), all companies are required to replace their current Memorandum and Articles of Association (initial founding documents) […]