March 14, 2013

Let our payroll service ease your burden

In the experience of most employers, proper and efficient payroll administration is an activity that often does not receive adequate attention and makes heavy calls on […]
March 14, 2013

Kapitaalwinsbelasting op skenkings en erflatings

Paragraaf 12(5) van die Agste Bylae van die Inkomstebelastingwet is op 1 Januarie 2013 geskrap en vervang met ‘n nuwe paragraaf 12A wat in sekere omstandighede […]
March 14, 2013

Budget proposals 2013/2014

The Minister of Finance, Pravin Gordhan, delivered his budget speech on 27 February 2013 and, other than expected, tax rates were (fortunately) not increased. On the […]
March 14, 2013

Begrotingsvoorstelle 2013/2014

Die Minister van Finansies, Pravin Gordhan, het op 27 Februarie 2013 sy begrotingsrede gelewer en, anders as wat verwag is, is die belastingkoerse (gelukkig) nie verhoog […]
December 6, 2012

Aucamp Scholtz Lubbe weer ‘n keer vereer!

Die Helderberg Afrikaanse Sakekamer het by ‘n glansgeleentheid op 24 November 2012 aan ons sy toekenning van Sakeonderneming van die Jaar (Professionele Sake) 2011/2012 gemaak.  Die […]
December 6, 2012

Annual returns of companies and close corporations

Clients are reminded of the requirements relating to the submission of annual returns, and the new procedure for re-instatements that must be followed as from 1 […]
December 6, 2012

Aucamp Scholtz Lubbe honoured once again!

At a gala event on 24 November 2012 we received the Helderberg Afrikaans Chamber of Commerce’s Business Enterprise of the Year (Professional Business) 2011/2012 award. The […]
December 6, 2012

UIF contributions: Income threshold increased

It is brought to the attention of clients that the prescribed maximum remuneration in respect of  UIF contributions has been increased with effect from 1 October […]
December 6, 2012

Movember – maand van die snorre

Die manlike personeel van ons firma het pas weer hul deel gedoen ten bate van die bestryding van daardie kankers wat spesifiek die manlike geslag aantas.  […]