February 13, 2014

Waarom my besigheid waardeer?

Besigheidwaardasie is ‘n area in die rekeningkunde wat toenemend aandag geniet in die klein- tot mediumbesigheidsektor. Groter kompetisie vir markaandeel, wat kan lei tot potensiële samesmeltings […]
February 13, 2014

Why value my business?

Business valuation is an area of accounting that is receiving increasing attention in the small to medium business sector. Greater competition for market share, which can […]
February 13, 2014

Important SARS dates for 2014

Click on the image to enlarge.
February 13, 2014

Personeelnuus

Nuwe aanstellings Die volgende persone het in Januarie en Februarie vanjaar by ons span aangesluit. Ons wens hulle alle sukses en werksbevrediging toe by Aucamp Scholtz […]
November 7, 2013

Movember

ASL se manlike personeel het al tevore sommige oë laat rek toe hulle skielik in November begin snorre kweek het. Hierdie vertoon en die gepaardgaande fondsinsameling […]
November 7, 2013

Voorwoord

Vir Aucamp Scholtz Lubbe was dit nog altyd ‘n uitgemaakte saak dat ons dienste en die wyse waarop ons met die lewering van hierdie dienste te […]
November 7, 2013

Preface

It has always been Aucamp Scholtz Lubbe’s conviction that our services and the way we set about rendering these services must stay in step with the […]
November 7, 2013

Toelaes en byvoordele: Deel II

Toelaes en byvoordele: Deel II  In die vorige nuusbrief het ons die verskille tussen ‘n reistoelae en die reg op gebruik van ‘n maatskappyvoertuig bespreek en […]
November 7, 2013

Allowances and fringe benefits: Part II

In the previous newsletter we discussed the difference between a travel allowance and the right of use of a motor vehicle and attempted to illustrate the […]