October 29, 2015

Jou bates en die beskerming van die belange van jou naasbestaandes

Erfporsies en die nalaat van bates is dikwels ‘n sensitiewe onderwerp vir families. ‘n Gebrek aan opvolgbeplanning asook deurlopende kommunikasie tussen familielede, kan baie keer tot […]
September 2, 2015

Wees “belastingslim” met jou beleggings

Afgesien van belastingvrye spaarplanne en uittree-annuïteitsfondse is daar verskeie ander instrumente waarin beleggers kan belê (oftewel “spaar”). Effektetrusts en genoteerde aandele wat verhandel op ‘n effektebeurs […]
September 2, 2015

Be “tax savvy” with your investments

There are several instruments besides tax-free savings plans and retirement annuity funds in which investors can invest (or “save”). Examples are unit trusts and listed shares […]
September 2, 2015

Promotion of Access to Information Act (PAIA) – Compliance with changes in legislation

The purpose of PAIA is to promote a culture of transparency, accountability and good governance in both the public sector and the private sector. The Act […]
September 2, 2015

Personeelfunksie: 30 Julie 2015

Die tradisionele halfjaarlikse personeelfunksie – ‘n geleentheid in die dagboek waarna elke ASLer met groot afwagting uitsien –  het hierdie jaar op Donderdag 30 Julie plaasgevind.  […]
August 3, 2015

SARS: The Importance of supporting documentation

This article relates in part to an article in our May Newsletter titled “The importance of a valid VAT invoice”. When the South African Revenue Service […]
August 3, 2015

The audit report – Changes are coming…

Earlier this year the IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) issued the much-anticipated revised and new auditor reporting standards, which will be effective for audits […]
August 3, 2015

Belastingeffektiewe spaar

Professionele persone raak al hoe meer bewus van die voordele wat dit inhou om so vroeg as moontlik te begin spaar. En dit kan nie genoeg […]
August 3, 2015

First interim report of The Davis Tax Committee

The Davis Tax Committee (DTC), chaired by Judge Dennis Davis, was requested by the Minister of Finance to enquire into the progressivity of the tax system […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X