March 7, 2018

ASL neem deel aan die CANSA Relay For Life Helderberg

ASL het vir die sesde agtereenvolgende jaar deelgeneem aan die CANSA Relay For Life te Hoërskool Hottentots-Holland, Somerset-Wes, wat plaasgevind het op Saterdag 24 Februarie 2018. […]
March 7, 2018

ASL participates in the CANSA Relay For Life Helderberg

On Saturday 24 February 2018, ASL participated in the CANSA Relay For Life for the sixth consecutive year at Hottentots-Holland High School, Somerset West. The event […]
March 7, 2018

Het ’n elektroniese handtekening op ’n dokument dieselfde regsgeldigheid as ’n handgeskrewe handtekening?

Die wêreld beweeg voortdurend na meer digitalisering en organisasies implementeer toenemend elektroniese en outomatiese oplossings om papiergebaseerde prosesse te verminder. Een van die vele oplossings is […]
March 7, 2018

Does an electronic signature on a document have the same legal validity as a handwritten signature?

The world is constantly moving towards greater levels of digitisation, and organisations are increasingly implementing electronic and automated solutions to reduce paper-based processes. One of these […]
March 7, 2018

Budget Speech summary

On Wednesday, 21 February 2018, all eyes were on the Minister of Finance in Parliament, where he delivered his budget speech.  It became apparent over the […]
March 7, 2018

Begrotingsrede opsomming

Op Woensdag 21 Februarie 2018 was alle oë op die Minister van Finansies in die Parlement, waar hy sy begrotingsrede gelewer het. Dit het die laaste […]
February 5, 2018

New Employees | ASL 2018

ASL looks forward to welcoming twelve new trainees in 2018. Trainees begin their journey at ASL with a two-week induction program, which ensures that an optimal […]
February 5, 2018

ASL’s new website

Before you find yourself faced with colourful images, bigger text and faster navigation, keep reading. ASL has upgraded their website. With its simplistic, cleaner look, we […]
February 2, 2018

Nuwe werknemers | ASL 2018

ASL sien daarna uit om twaalf nuwe leerlingrekenmeesters in 2018 te verwelkom. Leerling klerke begin hul reis by ASL met ’n twee week lange oriënteringsprogram wat […]