April 25, 2018

Addisionele mediese korting vir ’n individu: Wanneer kan ek mediese uitgawes uit die sak betaal as ’n eis indien?

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme […]
April 25, 2018

Workmen’s Compensation Return | Submission by 31 May 2018

Background It is compulsory for any person / legal entity that employs staff (“the employer”) to register as an employer with the Department of Labour within […]
April 25, 2018

Employee Motivation

In our previous article about employee motivation, we looked at the reasons why we need motivated employees.  In this article, we’ll look at the strengths and […]
April 25, 2018

IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 recently became effective for financial periods beginning on or after 1 January 2018. IFRS 15 is only applicable to entities that have implemented International […]
April 25, 2018

Solvensie- en likiditeitstoetse

In Artikel 22(1)(b) van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) word maatskappye verbied om handel te dryf in omstandighede waartydens ’n maatskappy insolvent is. […]
April 25, 2018

Belastingskuld en afbetalingsooreenkomste

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei […]
April 25, 2018

Benefits of “the cloud” you probably have not yet considered

Technology has influenced a whole new vocabulary over the last few years, especially with relevance to the financial sector. How many people would have been able […]
April 25, 2018

Is it possible to backdate an agreement?

A popular question which comes up during a consultation with a client when the drafting of commercial documents is discussed is, “what is the effective date […]
April 25, 2018

Is dit moontlik om ‘n ooreenkoms terugwerkend van krag te maak?

’n Gewilde vraag wat opduik tydens konsultasie met ’n kliënt wanneer die opstel van handelsdokumente bespreek word, is “wat is die effektiewe datum van die transaksie?” […]