ASL celebrates Mandela Day
August 4, 2016
Leaning into the future
September 7, 2016

ASL vier Mandeladag

1 300 laerskoolkinders. Meer as helfte van hulle kom elke dag skool toe sonder kos en met ‘n leë maag. Ander kinders vra speelgoed en lekkers, maar hulle vra ‘n bietjie meel en kos. Dit is die kinders by Sir Lowry’s Pass Primêre Skool.

Nelson Mandela se 3 lewensreëls was: “1) Free yourself, 2) Free others, 3) Serve everyday.”

En die “Serve everyday” is wat ons by ASL geïnspireer het om iets te doen vir die kinders van Sir Lowry’s Pass Primêre Skool op Mandeladag, 18 Julie 2016.

Ons het besluit om ons 67 minute op Mandeladag daaraan te wy om broodjies te maak en saam met ‘n paar appels en twee stokkielekkers vir elk van die kinders te gaan uitdeel. Die meeste van hierdie kinders kan nie by die huis eet nie en in baie gevalle is dit wat hulle by die skool kry, al wat hul te ete kry vir die dag.

Ons personeel was al van voor 07:00 op Mandeladag besig om broodjies te maak. So baie soos 1 300 kinders en 2 600 snytjies brood klink, het dit ons steeds nie voorberei op hoe baie brood en hoe baie smeerwerk daar werklik was en hoe baie botter en konfyt nodig was nie!  Ons kon (ongelukkig) nie binne 67 minute al die broodjies gemaak kry nie, maar ons almal het dit so geniet om dié liefdestaak met opgewondenheid te verrig – hetsy of die taak was om die broodjies met botter of konfyt te smeer, middeldeur te sny of te verpak.

Wat ʼn voorreg was dit nie om deel te wees van hierdie projek nie; die kinders se opgewonde, skaam en tevrede gesiggies sal ons nog lank onthou.  En, soos gewoonlik, het ons baie meer terugontvang in die vorm van vriendelike gesiggies en handjies wat gryp na ietsie lekker, as wat ons vir hulle kon gee.

Ons bring hulde aan ‘n Madiba wie se voorbeeld van “serve everyday” ons sal bybly. Ons kan net probeer om dit daagliks uit te lewe.

ASL-Stigting

Ons by ASL het ‘n omgee-hart vir ons gemeenskap en mense in nood.  Daarom is dit vir ons lekker om, in die beperkte mate wat ons kan, betrokke te raak by gemeenskapsprojekte.  Ons ervaar daagliks dat die behoefte aan hulp so groot is en dat middele om daarin te voorsien, baie keer beperk is.

Net so besef ons dat ons kliënte dikwels die behoefte het om ook betrokke te raak by ‘n verdienstelike gemeenskapsprojek, maar nie noodwendig altyd van die geleentheid bewus is nie. Die betrokkenheid kan ook wissel van fisiese- tot geldelike hulp en ondersteuning.

Ons wil dus graag ons kliënte en sakevriende uitnooi om saam met ons betrokke te raak by sulke projekte.  Ons ontvang reeds soveel ongelooflike steun op ‘n voortdurende basis van ons kliënte by ons projekte en waardeer dit ten seerste.  Sonder hierdie ondersteuning sou die meeste van ons projekte nie moontlik gewees het nie.  So wil ons graag vir Willa Gibson van Sterkwater Boerdery bedank vir sy ruimhartige skenking van appels vir ons Mandeladag-uitreik by Sir Lowry’s Pass Primêre Skool en vir die skenking van 2 600 stokkielekkers asook sokker- en netbalballe vir die kinders.

Ons visie is om in die afsienbare toekoms ‘n formele struktuur te skep wat aangewend kan word om welwillendheidsprojekte te steun en te onderneem en geldelike bydraes te maak vir verdienstelike projekte.  Intussen doen ons dit op ‘n informele wyse en is ons dankbaar vir die ondersteuning wat ons wél kry vir die mense en instansies na wie ons reeds kan uitreik.

Indien u graag betrokke wil raak by ons inisiatiewe, op welke wyse en in hoe ‘n geringe mate ookal, is u welkom om met Pieter Aucamp te skakel by pieter@asl.co.za.