Personeelnuus
November 18, 2015
Shareholders’ meetings and their validity
November 18, 2015

ASL Borskankerbewusmakingsfunksie

Aan die begin van 2015 het die Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid (KSV)-komitee in ASL tot stand gekom en is daar op ‘n paar projekte besluit waarop vir die jaar gefokus sou word.  Een hiervan was die Borskankerbewusmakingsfunksie wat in Oktober gehou is en waar fondse ingesamel is vir Pink Drive.

Alet Morkel en Chris van Rhyn het in groot mate die projek help verwesenlik deur aan te bied dat die funksie op Alet se plaas, die pragtige Roseberg buite Stellenbosch, gehou kon word. Hulle het ook verantwoordelikheid geneem vir al die blomme en dekor vir die geleentheid.  En was dit nie uitsonderlik nie!

Die dag van die funksie, 20 Oktober, was warm en windstil – presies waarvoor ons gehoop het, aangesien die funksie grotendeels in die buitelug sou plaasvind.    Kort na 17h00 het die eerste gaste reeds opgedaag en vanuit die staanspoor het almal heerlik gekuier en gesmul aan kanapees voorsien deur Red Pepper Catering.

Die verrigtinge die aand is afgewissel met formele items soos toesprake en bedankings, en ligter oomblikke met ‘n optrede deur Pedro Kruger en ‘n skoonheidspraatjie deur Suzanne Potgieter van @Skoonlief.

Die funksie  was ‘n groot sukses en ons is dankbaar teenoor almal wat op die een of ander manier bygedra het om die aand baie spesiaal te maak.  Ons bedank graag ons borge:

 

·         Beauty on Audas

·         Branded Image

·         Carpe Diem Media

·         Caxton Magazines

·         Chatters Café

·         DGB

·         Leandri Gold Events

·         Leka Ice

·         Lord’s Wines

·         Lush

·         Media 24

·         Miglio

·         Montagu Dried Fruit & Nuts

·         Mukda Thai Spa

·         Nexus Holdings

·         NS Promotions

·         Spier

·         Sweet Temptations

·         The Sanctuary Spa at Newlands

·         Willow Creek

 

‘n Besondere woord van dank ook aan Pedro en Suzanne vir hul deelname. En dankie aan elke vrou wat ‘n kaartjie, hetsy net vir haar of vir ‘n ma of vriendin, gekoop het om hierdie funksie te kon bywoon.

Baie kan nog gesê word oor die geleentheid maar ons volstaan met die bekende uitdrukking ” ‘n Prentjie is ‘n duisend woorde werd” en plaas ‘n paar foto’s wat by die geleentheid geneem is. Ons deel ook graag hieronder met u van die gewaardeerde terugvoer wat ons ná die geleentheid ontvang het:

Van Bellingham Winemaker:

“I am normally open for sponsoring wines to good causes, but this cause is now specifically close to my heart seeing that my sister was diagnosed with Breast cancer late July 2015. It has been the first time this type of “death sentence” has hit our family.

Everybody ensures us it is not a death sentence anymore, but the feeling of losing someone so close is dreadful and a serious wake up call for me. Suddenly the next bonus means nothing; the beautiful house is empty and its frightening how quickly the status quo can be disrupted and what huge impact it has on her family and friends.

My advice, have everyone checked out and spread the news, don’t wait for 40 before you do mammograms, it can happen earlier and the sooner you pick it up the better.

It was an absolute pleasure in sharing the Bellingham wines with you at this special event.”

Van Pedro Kruger:

“Net ‘n mail om weer baie dankie te sê dat ek deel van julle funksie kon wees. En ook om baie geluk te sê met ‘n beeldskone aand. Mens kan sommer dit aanvoel as ‘n funksie met hart en passie aangebied word. En dis presies wat ek vanaand ervaar het. So baie dankie daarvoor.”

Van Suzanne @Skoonlief:

“Graag gee ek ‘n pluimpie vir julle. In my hoedanigheid as spreker was ek al by verskeie funksies betrokke; gisteraand se funksie ten bate van die Pink Drive was egter een van die mooiste en knapste gereëlde funksies waar ek die voorreg gehad het om te wees. Dit neem tyd, moeite, en tonne beplanning vir so aand om ‘n sukses te wees – baie geluk met die pragfunksie en wonderlike werk wat julle daardeur gedoen het. Dit was vir my net ‘n voorreg om deel daarvan te kon wees. Doen so voort!”

A3

ASL Breast Cancer Awareness Function

At the beginning of 2015 ASL established a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee, and a few projects to be focused on for the year, were identified. One of these was the Breast Cancer Awareness function that was held in October, where funds were raised for Pink Drive.

Alet Morkel and Chris van Rhyn did much to make the project materialise by offering that the function be held on the beautiful Roseberg, Alet’s farm outside Stellenbosch. They also undertook to provide all the flowers and decor for the occasion. And this turned out to be exceptional!

20 October, the day of the function, was warm and windless – exactly what we had hoped for since the function would mostly take place outdoors. The first guests arrived shortly after 17h00 and from the outset everyone enjoyed themselves while tucking in on canapés provided by Red Pepper Catering.

The evening’s proceedings alternated between formal items such as speeches and words of thanks, and lighter moments with an appearance by Pedro Kruger and a beauty talk by Suzanne Potgieter of @Skoonlief.

The event was a great success and we are grateful to everyone who contributed in some way to make the evening very special. Thank you once again to our sponsors:

·         Beauty on Audas

·         Branded Image

·         Carpe Diem Media

·         Caxton Magazines

·         Chatters Café

·         DGB

·         Leandri Gold Events

·         Leka Ice

·         Lord’s Wines

·         Lush

·         Media 24

·         Miglio

·         Montagu Dried Fruit & Nuts

·         Mukda Thai Spa

·         Nexus Holdings

·         NS Promotions

·         Spier

·         Sweet Temptations

·         The Sanctuary Spa at Newlands

·         Willow Creek

A special word of thanks also to Pedro and Suzanne for their participation. And thank you to every woman who bought a ticket, whether for herself, a mother or a friend, to attend the function.

Much more can be said about the event, but we quote the well-known expression “a picture is worth a thousand words”, and place a few photos taken at the event. Following is also some of the much-appreciated feedback received after the event:

From Bellingham Winemaker:

“I am normally open for sponsoring wines to good causes, but this cause is now specifically close to my heart seeing that my sister was diagnosed with Breast cancer late July 2015. It has been the first time this type of “death sentence” has hit our family.

Everybody ensures us it is not a death sentence anymore, but the feeling of losing someone so close is dreadful and a serious wake up call for me. Suddenly the next bonus means nothing; the beautiful house is empty and its frightening how quickly the status quo can be disrupted and what huge impact it has on her family and friends.

My advice, have everyone checked out and spread the news, don’t wait for 40 before you do mammograms, it can happen earlier and the sooner you pick it up the better.

It was an absolute pleasure in sharing the Bellingham wines with you at this special event.”

Van Pedro Kruger:

“Net ‘n mail om weer baie dankie te sê dat ek deel van julle funksie kon wees. En ook om baie geluk te sê met ‘n beeldskone aand. Mens kan sommer dit aanvoel as ‘n funksie met hart en passie aangebied word. En dis presies wat ek vanaand ervaar het. So baie dankie daarvoor.”

Van Suzanne @Skoonlief:

“Graag gee ek ‘n pluimpie vir julle. In my hoedanigheid as spreker was ek al by verskeie funksies betrokke; gisteraand se funksie ten bate van die Pink Drive was egter een van die mooiste en knapste gereëlde funksies waar ek die voorreg gehad het om te wees. Dit neem tyd, moeite, en tonne beplanning vir so aand om ‘n sukses te wees – baie geluk met die pragfunksie en wonderlike werk wat julle daardeur gedoen het. Dit was vir my net ‘n voorreg om deel daarvan te kon wees. Doen so voort!”

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X