Supplementary relief for South African residents with regard to exchange control
April 1, 2015
Dividend Tax as opposed to Secondary Tax on Companies
April 1, 2015

ASL-Aanhouwen Golf Day 2015

During 2014 we as directorate and management went through a comprehensive  process to pin down the ASL character, on the one hand to acknowledge and preserve our character and on the other hand to extend it.  One of the important aspects of this character is our passion to be involved in our community.

For this reason it was a great pleasure to be involved , for the tenth consecutive year, in the Golf Day in support of Aanhouwen, which was held on Thursday 12 March 2015. The event was, once again, a great success with R450 000 being collected for the Aanhouwen Building Fund, which has the object of improving and further developing the facilities for Aanhouwen members. This amount was not only collected on the day by means of entry fees and the proceeds of the auction but in particular through cash donations (especially by our clients), that flooded in during the weeks preceding the event.

We could certainly not have maintained our involvement over the past ten years or collected the record amount for Aanhouwen had it not been  for the loyal support of several of our family members, friends, business acquaintances and clients.

A big thank you to everyone who has contributed over the years, whether by entering four-balls and /or donating prizes, auction items and cash!

Kind regards
Pieter, Arnold, Christa & Jaco

A2

ASL-Aanhouwen Gholfdag 2015

Gedurende 2014 het ons as direksie en bestuur ‘n uitgebreide proses deurgegaan om die ASL karakter vas te pen, enersyds om ons karakter te erken en te bewaar en andersyds om dit uit te bou. Een van die belangrike aspekte van hierdie ASL karakter is ons passie om betrokke te wees in ons gemeenskap.

Juis om hierdie rede was dit vir ons lekker en ‘n groot voorreg om op Donderdag 12 Maart 2015 vir die tiende agtereenvolgende jaar betrokke te wees by die Gholfdag ten bate van Aanhouwen. Die dag was weer eens ‘n groot sukses met nagenoeg R450 000 wat ingesamel is vir die Aanhouwen-boufonds wat ten doel het om die fasiliteite vir Aanhouwen se lede te verbeter en verder te ontwikkel. Die bedrag is nie net op dié dag deur inskrywingsgelde en die opbrengs van die veiling geïn nie maar in die besonder deur kontantskenkings (veral deur ons kliënte) wat in die weke wat die geleentheid voorafgegaan het, ingestroom het.

Ons sou beslis nie ons betrokkenheid oor die afgelope tien jaar kon volgehou het, of die rekordbedrag vir Aanhouwen kon ingesamel het, sonder die lojale ondersteuning van verskeie van ons familielede, vriende, sakekennisse en kliënte nie.

‘n Baie groot dankie aan elkeen wat oor die jare ‘n bydrae gemaak het, of dit nou was in die vorm van die inskryf van vierballe en/of die skenk van pryse, veilingitems en kontant!

Vriendelike groete
Pieter, Arnold, Christa & Jaco

A2_Borge

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X