ASL se deelname aan CANSA Relay for Life
March 2, 2017
The 2017 Budget Speech
April 5, 2017

Die 2017 Begrotingsrede

Sedert die vorige Ministers van Finansies in Februarie sy begrotingsrede in die Parlement gelewer het is daar ‘n magdom artikels en nuusbriewe gepubliseer. Alhoewel min. Gordhan gekomplimenteer kan word vir die wyse waarop hy sy begrotingsrede gelewer het, is die algemene sentiment meer negatief as positief. ‘n Verhoging in belastings is verwag – daar was immers genoeg voorbrand deur die Tesourie daarvoor gemaak. Wat egter die meeste markkommentators omgekrap het is dat sogenaamde ‘superrykes’ weereens die meeste van die slae gaan verduur – veral teen die agtergrond van ‘n toenemende persepsie van korrupsie deur staatsamptenare en wanbesteding van die staatskas.

Die grootste belastingwysigings in die begroting word uitgelig:

  • ‘n Nuwe belastingskaal van 45% word ingevoer vir individue (en spesiale trusts) wat meer as R1,5 miljoen per jaar verdien;
  • Normale trusts word nou teen 45% belas (op vanaf 41%);
  • Dividendbelasting verhoog tot 20% van die bruto dividend, wat prakties neerkom op ‘n 33%-toename in dividendbelasting;
  • Die algemene brandstofheffing is verhoog met 30 sent per liter en die padongelukkefonds se heffing met 9 sent per liter; en
  • Aksynsbelasting (drank en sigarette) is met tussen 6.5% en 9% verhoog.

Tesourie oorweeg tans onder andere die volgende maatreëls:

  • Die instelling van teenvermydingsbepalings om skemas te verhoed wat belasting op kapitaalwinste op aandeelverkope uitstel/vermy. Dit word tans gedoen deur aandeelverkope te struktureer deur die uitreiking en terugkoop van aandele in die onderliggende maatskappy;
  • Die instelling van teenvermydingsbepalings vir gevalle waar die bepalings van Artikel 7C van die Inkomstebelastingwet (wat handel oor rentevrye lenings aan trusts) omseil word deur ‘n rentevrye lening te maak aan ‘n maatskappy (verbonde aan daardie trust) in plaas van direk aan die trust;
  • Werknemers wat inkomste in die buiteland verdien wat geensins belas word nie gaan moontlik in die SA belastingnet ingetrek word. Hiermee word spesifiek verwys na gevalle waar werknemers die sogenaamde ‘foreign employment exemption’ van Artikel 10(1)(o)(ii) van die Inkomstebelastingwet geniet. Dit is gevalle waar die werknemer gedurende ‘n 12-maande periode meer as 183 dae in die buiteland werk, waarvan meer as 60 dae aaneenlopend is.

Ons hou hierdie potensiële wysigings fyn dop en sal weer daaroor berig wanneer daar verdere verwikkelinge is.

Met inagneming van die voorgaande is dit van kritieke belang dat behoorlike belastingbeplanning gedoen word wat in ooreenstemming is met die huidige belastingwetgewing, asook met potensiële wetswysigings.

Moenie huiwer om Jaco van Straaten (jaco@asl.co.za / 021 840 1600) te kontak indien u enige navrae oor die wetswysigings het of as u graag wil hê dat daar na u belastingsake gekyk word. Ons sal graag met u in gesprek wil tree om te bepaal hoe ons hierdie behoeftes kan aanspreek.