November 18, 2015

2015 changes to IFRS for SMEs

The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) was developed in response to international demand for the IASB (The International Accounting […]
November 18, 2015

Shareholders’ meetings and their validity

In order for a decision taken by the shareholders of a company to be valid, certain requirements, as stipulated in Part F of the Companies Act, […]
November 18, 2015

ASL Borskankerbewusmakingsfunksie

Aan die begin van 2015 het die Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid (KSV)-komitee in ASL tot stand gekom en is daar op ‘n paar projekte besluit waarop vir […]
November 18, 2015

Personeelnuus

Nuwe personeellede Ilze Linde (Leerlingrekenmeester,SAICA) – 1 Augustus  2015 Ilze is gebore en het grootgeword in Polokwane (voorheen Pietersburg). Sy het in 2014 haar BCom(CA)Hons aan […]
October 29, 2015

Jou bates en die beskerming van die belange van jou naasbestaandes

Erfporsies en die nalaat van bates is dikwels ‘n sensitiewe onderwerp vir families. ‘n Gebrek aan opvolgbeplanning asook deurlopende kommunikasie tussen familielede, kan baie keer tot […]
September 2, 2015

Wees “belastingslim” met jou beleggings

Afgesien van belastingvrye spaarplanne en uittree-annuïteitsfondse is daar verskeie ander instrumente waarin beleggers kan belê (oftewel “spaar”). Effektetrusts en genoteerde aandele wat verhandel op ‘n effektebeurs […]
September 2, 2015

Be “tax savvy” with your investments

There are several instruments besides tax-free savings plans and retirement annuity funds in which investors can invest (or “save”). Examples are unit trusts and listed shares […]
September 2, 2015

Promotion of Access to Information Act (PAIA) – Compliance with changes in legislation

The purpose of PAIA is to promote a culture of transparency, accountability and good governance in both the public sector and the private sector. The Act […]
September 2, 2015

Personeelfunksie: 30 Julie 2015

Die tradisionele halfjaarlikse personeelfunksie – ‘n geleentheid in die dagboek waarna elke ASLer met groot afwagting uitsien –  het hierdie jaar op Donderdag 30 Julie plaasgevind.  […]