June 4, 2018

Oudit, onafhanklike oorsig en kompilasies – verskille en vereistes van die Maatskappywet

Die Maatskappywet No. 71 van 2008, tesame met wysigings en maatskappyregulasies, stipuleer vereistes wat bepaal of ’n maatskappy se finansiële state geoudit, onafhanklik nagesien of slegs […]
June 4, 2018

Welkom Inge Heath Welcome

Nuwe Aanstelling | Boedeladviseur ASL Trust verwelkom graag vir Inge Heath wat op 1 Junie by ons span aangesluit het as boedeladviseur. Inge het in 2006 […]
June 4, 2018

Once your employees are rowing in the right direction, make sure they have lifejackets…

In our April issue, in the article titled “Are your employees rowing in the right direction?”, we discussed the importance of shaping an engagement culture in […]
June 4, 2018

Maak seker dat jou werknemers reddingsbaadjies het sodra hulle in die regte rigting begin roei…

In ons April-uitgawe in die artikel getiteld  “Roei u werknemers in die regte rigting?” het ons bespreek hoe belangrik dit is om ’n betrokkenheidskultuur in ’n […]
June 4, 2018

The founder-led company growing as a worldwide scale business

Xero recently released the annual report covering the financial and operating performance for the year ended March 2018. After 12 years of investing in growth, Xero […]
April 25, 2018

Tips for automation – Implementing effort-free accounting

It is often difficult for business owners to cross the divide of working on your business, rather than working in your business. Although this is usually […]
April 25, 2018

Addisionele mediese korting vir ’n individu: Wanneer kan ek mediese uitgawes uit die sak betaal as ’n eis indien?

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme […]
April 25, 2018

Workmen’s Compensation Return | Submission by 31 May 2018

Background It is compulsory for any person / legal entity that employs staff (“the employer”) to register as an employer with the Department of Labour within […]
April 25, 2018

Employee Motivation

In our previous article about employee motivation, we looked at the reasons why we need motivated employees.  In this article, we’ll look at the strengths and […]