July 30, 2018

Korporatiewe Beheer – Finansiële Bystand

In terme van die bepalings van die Maatskappywet No. 61 van 1973 (“die Ou Wet”) was daar ’n verbod geplaas op die verskaffing van finansiële bystand […]
July 30, 2018

Staff news

New employees  On 23 April 2018, we welcomed Arné Bester in our Corporate Governance Department. Arné obtained her BA Law degree at Stellenbosch University in 2011. […]
July 30, 2018

Personeelnuus

Nuwe werknemers Op 23 April 2018 het ons vir Arné Bester in ons Departement van Korporatiewe Bestuur verwelkom. Arné het in 2011 haar BA Regte-graad aan […]
June 21, 2018

Ring-fencing of losses (Section 20A) for natural persons

Section 20A came into effect on 1 March 2004 and this section deals with the ring-fencing provisions that prevent natural persons from reducing their taxable income […]
June 21, 2018

Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes

In die verlede was dit algemene praktyk om die ‘basiese bedrag’ vir die indiening en betaling van die IRP6’e te gebruik. Die ‘basiese bedrag’ is die […]
June 21, 2018

Provisional Tax: Underestimation Penalties

In the past, it was common practice to use the ‘basic amount’ for the submission and payment of the IRP6’s. The ‘basic amount’ is the taxable […]
June 21, 2018

2018 Tax Season: SARS shortens submission period

The annual tax filing season is upon us and acting SARS Commissioner, Mark Kingon, announced that the season will open on 1 July 2018 for eFilers. […]
June 6, 2018

Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes

In die verlede was dit algemene praktyk om die ‘basiese bedrag’ vir die indiening en betaling van die IRP6’e te gebruik. Die ‘basiese bedrag’ is die […]
June 6, 2018

SAID: Terugvoer omdraaitye

Een van die mees algemene navrae waarmee ons op ’n daaglikse basis te doen kry, is hoe lank dit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) sal neem om […]