June 13, 2012

Talentvolle leerlingrekenmeesters benodig

Ons is tans besig met die werwing van leerlingrekenmeesters vir 2013. As jy oor die nodige kwalifikasie beskik, passievol is oor jou gekose beroep en graag […]
June 13, 2012

Gesonde balans word aangemoedig

Aucamp Scholtz Lubbe se gemeenskapsbetrokkenheid, soos dit onder andere uiting vind in sy borgskap van die Aanhouwen-gholfdag, het ‘n interne eweknie in sy aanmoediging van personeel […]
May 4, 2012

Groot suksesse van driemanskap bring blydskap

Die suksesvolle akademiese resultate van drie van ons werknemers in die pas afgelope Kwalifiserende Eksamens ter kwalifisering as Geoktrooieerde Rekenmeester, het groot blydskap gebring. Johan Coetzee, […]
May 4, 2012

Performance measurement

Measuring and managing the performance of your company entails you pulling away from your daily routine, standing back and assessing the bigger picture.  When you stand […]
May 4, 2012

Werkgewers PASOP!

Amptelike rentekoers vir byvoordele by SAID Die amptelike rentekoers van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”) word gebruik in die berekening van byvoordele wat deur werkgewers aan werknemers […]
May 4, 2012

Employers BEWARE!

Official interest rate for fringe benefits at SARS The official interest rate of the South African Revenue Services (“SARS”) is being used in the calculation of […]
May 4, 2012

Dividendbelasting en houermaatskappye

Die nuwe dividendbelasting het in werking getree op 1 April 2012 en het die vorige Sekondêre Belasting op Maatskappye (‘SBM’) vervang.  Die verhoging in die dividendbelastingkoers […]
May 4, 2012

ASL Aanhouwen gholfdag 2012

Ons het weer, soos gebruiklik, op Donderdag 22 Maart 2012 as hoofborg opgetree by die gholfdag wat ten bate van die Aanhouwen Sentrum vir volwasse verstandelik […]
April 4, 2012

Budgeting and its practical relevance

When one starts a small business there are two motivating factors: the hope that the business will yield a profit, but more importantly, it is an […]