October 15, 2012

Payment references for electronic payments to SARS

We are increasingly finding that incorrect payment references are used when electronic payments are made to the South African Revenue Service (SARS). Because SARS then allocates […]
October 15, 2012

U maatskappy en sy Akte van Inlywing soos vereis deur die Maatskappywet nr. 71, 2008

Kragtens die nuwe Maatskappywet (Nr. 71, 2008) moet alle maatskappye hul huidige Akte van Oprigting en Statute (die aanvanklike stigtingsdokumente) vervang met ‘n enkele nuwe dokument, […]
October 15, 2012

Loslitdag-plakkerverkope: ‘n Terugblik

Noem die naam “ouditeur” of “rekenmeester” en mens sien gewoonlik in jou geestesoog ‘n prentjie van ‘n valerige mannetjie of vroutjie, met ‘n bril, weggekruip agter […]
October 15, 2012

Casual day sticker sales in retrospect

Mention the name “auditor” or “accountant” and in your mind’s eye you normally see a drab little man or woman, with glasses, hidden behind stacks of […]
September 18, 2012

Ons dienste en die koste daaraan verbonde

“Hoeveel sal ‘n oudit kos?” “Hoeveel gaan julle ons vra om ‘n stel finansiële state op te stel?” “Hoeveel vra julle vir ‘n belastingopgawe?”      […]
September 17, 2012

Our services and the costs involved

“What will an audit cost?” “What will you charge us to compile a set of financial statements?” “What do you charge for a tax return?” “Our […]
September 16, 2012

A surprise visit to London and the Paralympics for one of our staff

Neasa May, one of our first-year clerks, was a participant in the Educational Development Programme of the Erinvale Care and Help Organisation (ECHO) during her graduate […]
September 16, 2012

Ons verjaardagviering en die vrou daarin!

Ongeloof.  Opwinding.  Aanvanklik versigtige teëkanting. Dit was oorwegend die drie reaksies wat ontlok is deur ‘n uitnodiging aan ons personeel met die gepaardgaande versoek dat almal […]
September 16, 2012

SARS cheque payments and other payment rules

Taxpayers are reminded that, as reported in our July Newsletter, banks no longer accept cheques exceeding R500 000 in value. They will also not accept so-called […]