September 28, 2017

Do I need buy-and-sell insurance?

In the event of the death or disability of a co-owner or partner in a business, it is not only the affected owner’s estate that can […]
September 1, 2017

Ouditeure, rekenmeesters en hulle verhoogde verantwoordelikhede in terme van Nienakoming van Wette en Regulasies (“NOCLAR”)

Die internasionale etiekstandaard, Reaksie op Nienakoming van Wette en Regulasies (“NOCLAR”), het op 15 Julie 2017 in werking getree. Hierdie standaard, die resultaat van ’n konsultasieproses […]
September 1, 2017

Auditors, accountants and their enhanced responsibilities in terms of Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)

The international ethics standard, Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations (“NOCLAR”), came into effect on 15 July 2017.  This standard, which was the result of […]
September 1, 2017

ASL se 19de Verjaarsdagviering

Elke jaar in Augustus, op ASL se verjaarsdag, neem ons die tyd om ons sukse Op 8 Augustus, by Casa Bella in Somerset-Wes, het ons elke […]
September 1, 2017

ASL’s 19th Birthday Celebration

Every year during August, on ASL’s birthday, we take the time to celebrate our success as a team. On the 8th of August at Casa Bella […]
September 1, 2017

ASL vier Mandela Dag

“Onderwys is die sterkste wapen wat jy kan gebruik om die wêreld te verander.” Dit is die wyse woorde van Nelson Mandela, wat ASL geïnspireer het […]
September 1, 2017

ASL celebrates Mandela Day

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” These are the wise words spoken by Nelson Mandela, which inspired ASL […]
July 31, 2017

Buitelandse Beleggingstoelae | Wat u moet weet

Oor die afgelope paar jaar het Suid-Afrika ‘n verlangsamende ekonomie beleef tot op die punt waar ons tans in ‘n tegniese resessie is met twee kwartale […]
July 31, 2017

Foreign Investment Allowance Tax Clearances | What you need to know

Over the last few years, South Africa has experienced a slowing economy to the point where we are currently in a technical recession with two quarters […]