April 6, 2018

Roei u werknemers in die regte rigting?

Stel jou voor ’n organisasie waar werknemers nie net werk vir die salaris wat hulle aan die einde van die maand kry nie, maar eerder bereid […]
April 6, 2018

Employees’ tax reconciliation 2018

April to May each year is the time that employers are given to perform their employees’ tax reconciliation. During this Employer Reconciliation process, employers are required […]
April 6, 2018

Werknemersbelastingrekonsiliasie 2018

April tot Mei is jaarliks die tydperk wat werkgewers gegun word om hulle werknemers se belastingrekonsiliasie uit te voer. Tydens hierdie werknemersrekonsiliasieproses word daar van werkgewers […]
April 6, 2018

Enabling a paperless environment through Receipt Bank

Cloud accounting services and platforms have gained great traction across the world in recent years, with a growing number of businesses realising the tremendous benefits which […]
April 6, 2018

Valid Tax Invoice Requirements for VAT Vendors

When making a purchase for your business, you should always ensure you receive a valid VAT invoice. This enables you to claim input VAT from SARS. […]
April 6, 2018

Geldige BTW-faktuurvereistes vir BTW-ondernemers

Wanneer u iets vir u besigheid aankoop moet u verseker dat u ’n geldige belastingfaktuur ontvang. Dit stel u in staat om insetbelasting van die SAID […]
March 20, 2018

Toename in BTW. Neem kennis van dié idee.

In die begrotingsrede op 21 Februarie 2018, het die Minister van Finansies aangekondig dat die BTW koers vanaf 1 April 2018 van 14% na 15% gaan […]
March 20, 2018

Theres an increase in VAT. Remember that.

In the budget speech on 21 February 2018, the Minister of Finance announced that the VAT rate will change from 14% to 15% from 1 April […]
March 9, 2018

See our six steps of action to assist you to effectively move your business into the cloud

Schedule a free one-hour meeting This will be arranged with a Cloud Implementation Specialist, a Cloud Strategist, or a Cloud Manager, who will also assist in […]