October 1, 2018

Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) – Registrasies, Nulkoersvoorraad en Vrygestelde Lewerings

Wanneer moet ek registreer vir Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) en wanneer word ek toegelaat om te registreer? Wat is die verskillende tipes BTW-voorraad? Wat moet ek by die Suid Afrikaanse Inkomstediens indien? Hierdie is almal algemene vrae wat opduik wanneer ons met BTW werk, veral met nuwe BTW-ondernemers.  Wat is BTW?  BTW is ’n indirekte belasting wat opgelê word op die verkoop of aankoop […]