October 1, 2018

Wanneer moet ’n kontrak in die teenwoordigheid van getuies onderteken word en is dit ’n formaliteitsvereiste vir ’n geldige en bindende ooreenkoms?

Tydens die ondertekening van dokumente word daar algemeen voorsiening gemaak vir twee getuies om die dokument saam met die kontrakterende partye te onderteken. Die doel hiervan is dat, sou daar […]