October 1, 2018

Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) – Registrasies, Nulkoersvoorraad en Vrygestelde Lewerings

Wanneer moet ek registreer vir Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) en wanneer word ek toegelaat om te registreer? Wat is die verskillende tipes BTW-voorraad? Wat moet ek by die Suid Afrikaanse Inkomstediens indien? Hierdie is almal algemene vrae wat opduik wanneer ons met BTW werk, veral met nuwe BTW-ondernemers.  Wat is BTW?  BTW is ’n indirekte belasting wat opgelê word op die verkoop of aankoop […]
March 20, 2018

Toename in BTW. Neem kennis van dié idee.

In die begrotingsrede op 21 Februarie 2018, het die Minister van Finansies aangekondig dat die BTW koers vanaf 1 April 2018 van 14% na 15% gaan […]
May 30, 2017

SAID: BTW-oudits en die belangrikheid van ondersteunende dokumentasie

Ons is seker dat almal van u te doen het met gedurige BTW-oudits deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) en dat hulle die uitbetaling van BTW-terugbetalings wat […]